Kontakti

Adresa:
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb


Tajništvo Odsjeka:

Ured: C-025
Radno vrijeme:
Tel: +385 1 4092-232
Fax: +385 1 4092-232
e-mail: etnologija@ffzg.hr


Pročelnica:

Ured:
Konzultacije:

tel.
e-mail:


Zamjenik pročelnice:
dr. sc. Tomislav Pletenac, izvanredni profesor
Ured: C-001
Konzultacije: utorak 12 – 13 h
tel. +385 1 4092–126
e-mail: tpletena@ffzg.hr


Voditeljica poslijediplomskog studija:
dr. sc. Sanja Lončar, docentica
Ured: C-004
Konzultacije: srijeda 9 – 10 h i drugim danima prema prethodnom dogovoru
Telefon: +385 1 4092–129
e-mail: sloncar@ffzg.hr


Voditeljica diplomskog studija:
dr. sc. Marijana Belaj, izv. prof.
Ured: C-005
Konzultacije: na slobodnoj studijskoj godini 2018./2019.
tel. +385 1 4092–253
e-mail: marijana@belaj.com


ECTS, Erasmus i CEEPUS koordinatorica:
dr. sc. Ivona Grgurinović, poslijedoktorandica
Ured: C-006
Konzultacije: ponedjeljak 12-14 h
Telefon: +385 1 4092-131
e-mail: igrgurin@ffzg.hr


ISVU koordinator:
dr. sc. Hrvoje Čargonja, docent
Ured: C-001
Konzultacije: utorak 12-13 h, četvrtak 12-13 h
tel. +385 1 6120–126
e-mail: hcargonja@ffzg.hr


Web-urednik:
dr. sc. Tibor Komar, poslijedoktorand
Ured: C-008
Konzultacije: utorak 14.30 – 15.30 h
tel.: +385 1 4092-134
e-mail: tkomar@ffzg.hr


Satničar:
dr. sc. Tibor Komar, poslijedoktorand
Ured: C-008
Konzultacije: utorak 14.30 – 15.30 h
tel.: +385 1 4092-134
e-mail: tkomar@ffzg.hr


Izdavanje opreme Odsjeka:
dr. sc. Duško Petrović, docent
Ured: C-001
Konzultacije: ponedjeljak i srijeda 16 – 17 h
tel. +385 1 4092–126
e-mail: dupetrov@ffzg.hr