dr. sc. Branko Đaković, redoviti profesor


BIOGRAFIJA
Rođen 1950. godine u Prijedoru, Bosna i Hercegovina. 1974. diplomirao sociologiju, a 1977. etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu je 1983. obranio magistarski rad iz etnologije naslova Prilozi u grob na području Jugoslavije. Doktorirao je etnologiju 1994. Naslov njegovog doktorskoga rada je Tradicijska korištenja međusobnih seljačkih pomoći s domaćim blagom (Tradicijski oblici suradnje u radu s domaćim blagom). Od 1978. do 1987. bio je zaposlen kao kustos i viši kustos u Etnografskom muzeju u Zagrebu. 1988. zaposlen je kao asistent na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1997. godine izabran je u zvanje višeg asistenta, 1999. u zvanje docenta, a 2004. u zvanje izvanrednog profesora. U zvanje redovitoga profesora izabran je 2011. godine.
U nastavi na Odsjeku za etnologiju sudjeluje od 1987. godine (kolegiji Načela etnografskih istraživanja, Ruralno graditeljstvo i stanovanje, Običajno-pravne norme, Društvena i duhovna kultura Južnih Slavena, Teme iz tradicijskog gospodarstva, Etnološka kartografija, Etnografija jugoistočne Europe). Surađivao je s Upravom za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture te regionalnim restauratorskim zavodima. Surađivao je s etnografskim muzejima u Zagrebu, Splitu i Pazinu te brojnim visokoškolskim ustanovama (Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru;Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb; Odsjek za etnologiju HAZU; Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani; Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu; Institut za etnologija i kulturna antropologija, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij u Skopju; Institut za folklor Marko Cepenkov, Skopje; Department of Celticand Scottish Studies, University of Edinburgh; Department of Ethnography, University of Debrecen; Department of Ethnology, University of Szeged; Katedra etnologie a etnomuzikologie, Univerzita Konstantina Filozofa, Nitra).
Od 1990. do 1999. godine obnašao je dužnost zamjenika pročelnika Odsjeka za etnologiju, a od 1999. do 2004. dužnost pročelnika Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju. Od 2000. obnaša dužnost predstojnika Katedre za etnološke metode i kartografiju. Od 1988. do 1992. bio je član uređivačkog odbora znanstvenoga časopisa Etnološka tribina. Član je HED-a (potpredsjednik 1987.-1989.), Društva sveučilišnih nastavnika, Hrvatskog geografskog društva, ICAM-a (International Confederation of Architectural Museums) i ECOVAST-a (EuropeanCouncil for the Village and Small Town). Voditelj međunarodne suradnje studenata u Motovunu (1999.-2004.), voditelj Ljetne škole etnologije na Rabu (2001.-2003.), inicijator osnivanja Kluba studenata etnologije “Domaći” (2001.). Bio je član i predsjednik brojnih komisija za obrane diplomskih, magistarskih i doktorskih radnji te recenzent brojnih stručnih i znanstvenih publikacija.
Sudjelovao je u više znanstvenih projekata: Tematska etnološka istraživanja (1988.-1990., voditelj), Uništena tradicijska kultura zapadne Slavonije (1997 – 2002., suradnik), Etnološka baza podataka kao izvor znanja o etničkim i kulturnim identitetima (2007 – 2012., voditelj), Informacijski sistem vernakularne arhitekture kamna v Mediteranu: Vzhodna obala Jadrana od Italije, Slovenije, Hrvaške do Crne Gore – sistem, dokumentacija, znanstvena dodelava, edukacija, vzpodbuda (2007 – 2011., suradnik).
Područja njegova znanstvenog interesa su etnološka kartografija, ruralno graditeljstvo i stanovanje, tradicijsko gospodarstvo, običaji (životni i godišnji ciklus).

BIBLIOGRAFIJA
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=36230