dr. sc. Darko Polšek, redoviti profesor

Ured: C-009
Telefon: +385 1 4092-276
E-mail: dpolsek@ffzg.hr
Konzultacije: ponedjeljak 11.00-12.00, utorak 10.30-11.00

Redoviti je profesor sociologije na Studiju antropologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i njegov voditelj od listopada 2014. Predaje kolegije Sociobiologija, Ljudska bihevioralna ekologija, Antropologija i etika i Sociologija kulture. Na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar bio je zaposlen kao znanstveni savjetnik od 1993. do 2014. godine, kao voditelj znanstvenih projekata i programa, od kojih je posljednji: “Uloga socijalne umreženosti u stvaranju društva znanja”. Rođen je u Zagrebu 1960. Nakon diplomskog i magistarskog studija filozofije i sociologije, doktorirao je s tezom iz područja sociologija znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio je Fulbrightov stipendist (1996-1997) na Virginia Polytechnic u Blacksburgu (VA), stipendist DAAD-a u Heidelbergu (1983), OAD-a u Grazu, (1990) te zaklade Open Society na St. Catherine’s College, Sveučilišta u Oxfordu (2001.). Sudjelovao je na osamdesetak simpozija u 15 zemalja. Među njima ističe se pozvano predavanje na London School of Economics, organizacija seminara o Karlu Popperu i Friedrichu Hayeku, na CEU Budimpešta, i pozivna konferenciju Salzburg Seminara 1998. Godine 2003. radi u Visokoj stručnoj komisiji (HLEG) za konvergentne tehnologije Europske komisije. Između 2001. i 2002. tehnički je vodio MBA program State Departmenta i Indiana State University, prilikom njegova osnivanja u Hrvatskoj. Od 1995. do 2012. godine bio je voditelj međunarodnog postdiplomskog seminara “Sociology of the sciences” na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Godine 1994. bio je voditelj njemačke zakladu Friedrich Naumann u Zagrebu. Predsjednik je Odjela za sociologiju Matice Hrvatske u Zagrebu od 1999. godine. Bio je član predsjedništva Hrvatskog filozofskog društva (1991.) i Hrvatskog sociološkog društva (od 1993-1995.) Godine 1998. sudjelovao je kao redoviti član u izradi plana razvoja Hrvatske (demografija, vrijednosti, obrazovanje); 2003. bio je savjetnik skupine za plan razvoja (obrazovanje), a 2013-4. sudjelovao je u radu skupine za oblikovanje Vizije razvoja Hrvatske. Između 2000. i 2001. obnašao je dužnost pomoćnika ministra u Ministarstvu znanosti, uprava za visoku naobrazbu. Objavio je šesnaest autorskih, koautorskih i uredničkih knjiga. U suradnji s drugim autorima objavio je udžbenik za 3. razred srednje škole iz sociologije, udžbenik sociologije na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te niz znanstvenih i stručnih radova (vidi bibliografiju). Sudjelovao je na brojnim doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (medicina 2000-7., forenzična patologija 1995., sociologija 2012.), i Sveučilišta u Zadru (sociologija). Od 1996. do 2003. radio je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a između 1984. i 1990. na Odsjeku za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Honorarno je surađivao na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatske studije, Glazbena akademija, Fakultet kemijske tehnologije i inženjerstva) te na privatnim visokim školama u Zagrebu i Zaprešiću. Bio je član uredništva znanstvenih časopisa Društvena istraživanja, Sociološka revija, Metodološki ogledi i Polemos. Preveo je sedam znanstvenih i znanstveno-popularnih knjiga (Oliver Sacks, Viktor Zaslavsky, Terry Eagleton, Desmond Morris, L. Tolstoj) i objavio niz prijevoda u periodici i na Hrvatskome radiju. Osim tema iz užeg područja znanstvenog istraživanja (epistemologija, sociologija znanosti), bavi se nizom tema koje povezuju biologiju i sociologiju (eugenika, kloniranje, genetski inženjering, sociobiologija, ljudska bihevioralna ekologija, socijaldarvinizam). Kao stalni ili povremeni komentator objavljuje kolumne na t-portalu, časopisu Forbes, Banka, u Jutarnjem listu i drugim internetskim stranicama (Zurnalisti.com). Govori i piše na engleskom i njemačkom, a pasivno se služi i francuskim.

Osobna stranica: www.ffzg.hr/~dpolsek
Uvod u antropologiju
Sociobiologija
Ljudska bihevioralna ekologija
Sociologija kulture I.