dr. sc. Duško Petrović, izvanredni profesor


URED: C-003
TELEFON: +385 1 4092 128
E-MAIL: dupetrov@ffzg.unizg.hr
KONZULTACIJE: srijedom od 14:00 do 15:00 h

Duško Petrović rođen je u Sarajevu. 2004. godine diplomirao je filozofiju i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši diplomski rad pod naslovom „Antropologija kao kritika kulture“. Nakon studija radi kao urednik u nekoliko izdavačkih kuća (Školska knjiga, Naklada Ljevak) u Hrvatskoj i inozemstvu (Sarajevo Publishing u Sarajevu). Godine 2009. zapošljava se kao znanstveni novak na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu a od 1.5.2013. radi kao znanstveni novak – viši asistent. Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti u polju etnologija i antropologija, grana etnologije obranom disertacije pod naslovom „Fenomen izbjeglištva i biopolitika-propitivanje temeljnih koncepata, kulturnoantropološka perspektiva“ stječe 5. ožujka 2013. godine. Kao znanstveni suradnik trenutno surađuje na dva znanstvena projekta: na projektu „Etnološka baza podataka kao izvor znanja o etničkim i nacionalnim identitetima” te na međunarodnom projektu „Cultural politics of Difference“. Na Odsjeku za etnologiju trenutno izvodi seminare na tri kolegija: „Teorije kulturne antropologije“, „Etnografija Jugoistočne Europe“, „Etnološka kartografija“ te je predavanja i seminar na kolegiju „Antropologija moći“. Polja znanstvenog interesa: kolektivni identiteti – faktori izgradnje, promjene, očuvanja, porijeklo; tipovi kolektivnih identiteta – etnički, nacionalni, nadnacionalni itd.; pitanje identiteta u procesima globalizacije; postmodernizam u antropologiji, antropologija kao kritika kulture, interpretativna antropologija, semiotika, psihoanaliza; antropologija i kulturalni studiji; etnologija i antropologija politike, biopolitika. Dr. sc. Duško Petrović član je nekoliko međunarodnih i domaćih strukovnih organizacija: SIEF (International Society for Ethnology and Folklore); EASA (European Association of Social Anthropologists); te HED-a (Hrvatsko etnološko društvo).

Antropologija moći (izvođač)
Teorije kulturne antropologije (izvođač)
Etnografija Jugoistočne Europe (izvođač)
Etnološka kartografija (izvođač)