dr. sc. Marijana Belaj, redovita profesorica


Ured: C-005
Telefon: +385 1 4092-253
E-mail: mbelaj@ffzg.hr; marijana@belaj.com
Konzultacije: utorak u 11 h i prema dogovoru; obavezno se najaviti mailom

Rođena je 1970. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1994. etnologiju i informatologiju, a doktorirala je 2006. s temom Sveci zaštitnici u hrvatskoj pučkoj pobožnosti. Zaposlena je pri Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju od 2000. godine. Od 2001. uključena je u izvođenje nastave pri Odsjeku. Izvodila je seminare iz kolegija Etnološka kartografija, Religijska etnologija i Etnografije popularnih kultura. Nositeljica je i izvođačica kolegija Antropologija religije, Uvod u etnologiju i Oblici religioznosti u suvremenim sociokulturnim procesima. Na Poslijediplomskom doktorskom studiju etnologije i kulturne antropologije od 2008. nositeljica je kolegije Hodočašće i hodočasničko mjesto, Štovanje svetaca u pučkoj pobožnosti te izvodi dio kolegija Etnološka problematika u tradicijskom vjerovanju i svjetonazoru. U razdoblju od 2004. – 2009. sudjelovala je u nastavi Centra Croaticum pri Filozofskom fakultetu. Kao predavač je gostovala u izvođenju nastave pri ljubljanskom Oddelku za antropologiju in kulturno antropologiju. Sudjelovala je u znanstveno-istraživačkim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Uništena tradicijska kultura zapadne Slavonije (2000.-2002.), Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca (2002.-2005.), Etnološka baza podataka kao izvor znanja o etničkim i nacionalnim identitetima (2006.-2007.), te 2004. u istraživačkom projektu Political Places in Change Odsjeka za kulturalne studije i povijest umjetnosti Sveučilišta u Bergenu. Od 2006. godine u sklopu samostalnog znanstveno-istraživačkog projekta Hodočašća i konstrukcija hodočasničkoga mjesta istražuje u Međugorju. Bila je korisnik CEEPUS programa (Szeged) te je sudjelovala u programima bilateralne suradnje sa sveučilištima u Ljubljani, Bergenu i Krakowu. Od 2003. članica je uredništva i od 2013. glavna urednica znanstvenog časopisa Studia ethnologica Croatica te članica međunarodnog izdavačkog savjeta znanstveno-stručnog časopisa Cris. Od 2011. članica je Upravnog odbora Hrvatskog etnološkog društva. Od 2012. članica je Etičkog povjerenstva Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju. Članica je sljedećih udruga: Hrvatsko etnološko društvo, Société internationale d’ethnologie de folklore, Matica hrvatska, Hrvatsko hagiografsko društvo “Hagiotheca”, Centar za eksperimentalnu arheologiju. Znanstveni interesi kreću joj se u širokom rasponu tema i kulturnoantropoloških pogleda u području religije i religioznosti, posebice u području hodočašća, religijskog pluraliteta i pluralizma te dinamike međureligijskih odnosa i dijaloga.

Uvod u etnologiju (nositeljica/izvođačica)
Antropologija religije (nositeljica/izvođačica)
Oblici religioznosti u suvremenim sociokulturnim procesima (nositeljica/izvođačica)
Etnološka problematika u tradicijskom vjerovanju i svjetonazoru (doktorski studij) (izvođačica)
Hodočašće i hodočasničko mjesto (doktorski studij) (nositeljica/izvođačica)
Štovanje svetaca u pučkoj pobožnosti (doktorski studij) (nositeljica/izvođačica)