dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, izvanredna profesorica


URED: C-002
TELEFON: + 385 1 4092 127
E- MAIL: mrajkovi@ffzg.hr
KONZULTACIJE: četvrtak 14 h – 15 h i prema prethodnom dogovoru sa studentima

Marijeta Rajković Iveta rođena je 1976. godine u Sisku. Na Filozofskom fakultetu diplomirala je etnologiju i povijest s radom: Višestruki identitet Čeha u selu Jazvenik kod Siska na primjeru odijevanja (2003.). Poslijediplomski doktorski studij etnologije/ kulturne antropologije završila je 2010. obranom doktorske disetacije: Primorski Bunjevci: migracije (1918. – 1939.), translokalizam, akulturacija, identitet. Od 2004. godine zaposlena je kao asistentica, znanstvena novakinja na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. U rujnu 2010. godine izabrana je za višu asistenticu, a u veljači 2012. za znanstvenu suradnicu. Predaje na studiju etnologije i kulturne antropologije od 2005. gdje je uvela dva nova kolegija. Od 2010. predaje na Croaticumu. Koristila je dvije stipendije na Central European University Budimpešta, Mađarska (2005., 2007.). Od 2008. do 2011. godine sudjelovala je na Radionicama budućnosti Naracije i konstrukcije o identitetu/nacionalnosti/povijesti u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u 20. i 21. stoljeću (http://www.goethe.de/ins/hr/prj/zws/). Suradnica je na dva hrvatska znanstvena projekta: Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca (2002. – 2007.); Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca (2008. nadalje). Angažirana je kao istraživačica na međunarodnim projektima: Political Places in Change: Kumrovec Case u Kumrovcu, University of Bergen, Norveška (2004. – 2005.); Mostovi: Triplex Confinium: hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu 1500. – 1800., Odsjek za povijest Filozofski fakultet (2004. – 2010.) (www.ffzg.hr/mostovi); The transnational life of objects: Material practices of migrants´ being and belonging, Faculty of Culture and Society, Malmö University, Švedska (2011. – nadalje); Janković Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region, Filozofski fakultet Zagreb (2011. – nadalje). Izlagala je na desetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, te je bila članica međunarodnog organizacijskog odbora jednog skupa (Sofija, Bugarska, 2011). Suurednica je tri sveska monografija o primorskim Bunjevcima te jednoga Zbornika radova. Mentorirala je tri grupe studenata na osnovu kojih su tijekom triju akademskih godina dobili godišnje nagrade FF-a i dva puta nagrade HED-a. Dobila je godišnju nagradu HED-a za znanstveni i nastavni rad (2009.), te Povelju grada Senja za etnološka istraživanja senjskog zaleđa (2012.). Članica je strukovnih udruženja: HED-a, SIEF-a, InASEA i EASA. Sudjelovala je pri istraživanju i/ili postavljanju nekoliko izložbi: Gradskom muzeju Senj, Šumarskom muzeju Krasno, Gradskom muzeju Subotica, Muzeju grada Pakraca, Muzeju grada Rijeke. Znanstveni interes su joj: migracije, manjinske kulture, korištenje tradicijske kulture u ruralnom turizmu.

Teme iz antropologije migracija (izvođačica)
Identiteti manjinskih kultura (izvođačica)
Tradicija i suvremenost (izvođačica)
Suvremene hrvatske migracije u globalnom kontekstu (izvođačica/poslijediplomski studij)