dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, redovita profesorica


ns

URED: C-005
TELEFON: +385 1 4092 253
E-MAIL: nskrbic@ffzg.hr
KONZULTACIJE: na slobodnoj studijskoj godini

Rođena je 2. svibnja 1976. godine u Supetru na Braču. Dodiplomski studij etnologije te engleskog jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 13. srpnja 1999. godine. Nakon diplomiranja radila je kao kustos u Etnografskom muzeju Istre u Pazinu. Od 2001. godine zaposlena je na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, najprije kao znanstvena novakinja, a zatim kao docentica i izvanredna profesorica. Nastavu pri Odsjeku izvodi od akademske godine 2004./5. Doktorsku disertaciju pod naslovom Analogne pojave u hrvatskim pokladnim i svadbenim običajima obranila je 6. veljače 2006. godine. Sudjelovala je kao istraživačica u više nacionalnih znanstveno-istraživačkih projekata, s temama konstrukcije identiteta i baštine, kultura sjećanja, političkih mjesta, postsocijalizma i stvaranja grada. Također je bila uključena u međunarodni projekt Politics and Poetics of Place: the Actualization of Myth, Memory and Monuments in the Modern Context, vođen pri Sveučilištima u Bergenu i Lundu; suvoditeljica je njegove istraživačke dionice Political Places in Change: the Case of Kumrovec. U dva joj je navrata dodijeljena istraživačka stipendija spomenutoga Sveučilišta: 2005. godine provela je projekt National Celebrations as Expressions of Social Memory, a 2012. godine radila je u okviru istraživačke grupe Place – Region – Identity. Također, od 2007. do 2010. godine bila je članica HESP ReSET projekta Cultures of Memory and Emancipatory Politics: Past and Communality in the Post-Yugoslav Spaces, koji je vođen pri Sveučilištu u Tuzli. Dobitnica je više nagrada i priznanja za znanstveni i nastavni rad. Godine 2006. dodijeljena joj je Godišnja nagrada HED-a “Milovan Gavazzi” u kategoriji znanstveni i nastavni rad. Zajedno s dr. sc. Petrom Kelemen, 2013. godine dobila je Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta za knjigu “Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale” (Zagreb, 2012.). Dobitnica je posebnih priznanja Filozofskog fakulteta i Hrvatskog etnološkog društva, za suorganizaciju kongresa Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista (SIEF) 2015. godine. Godine 2017. dobila je javno priznanje Grb općine Bol za doprinos znanosti i kulturi. Od 2008. do 2010. godine bila je voditeljica Poslijediplomskoga doktorskog studija etnologije i kulturne antropologije, a od 2013. do 2015. godine pročelnica Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju. U razdoblju od 2007. do 2015. godine sudjelovala je u radu Uredništva znanstvenoga časopisa Studia ethnologica Croatica. Predsjednica je Upravnog vijeća Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Aktivno sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih strukovnih udruženja. Članica je Nadzornoga Hrvatskoga etnološkog društva. Predsjednica je SIEF-a od 2017. godine. Glavna područja njezina znanstvenog interesa su: antropologija društvenog sjećanja, antropologija mjesta i prostora, konstrukcija kulturnih regija, studije otoka, studije izvedbe, studije karnevala, festivala i drugih javnih događanja.

Kulturnoantropološki problemi Sredozemlja (nositeljica/izvođačica)
Etnološke i kulturnoantropološke studije predstavljanja (nositeljica/izvođačica)
Antropologija društvenog sjećanja (nositeljica/izvođačica)
Antropologija mjesta i prostora (nositeljica)
Etnokulturni problemi jugoistočne Europe (doktorski studij) (izvođačica)
Mjesta kao prostori društvenog sjećanja (doktorski studij) (nositeljica/izvođačica)