dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, izvanredna profesorica


ns

URED: C-005
TELEFON: +385 1 4092 253
E-MAIL: nskrbic@ffzg.hr
KONZULTACIJE: utorak 12.30 – 14 h

KOLEGIJI:
Kulturnoantropološki problemi Sredozemlja (nositeljica/izvođačica)
Etnološke i kulturnoantropološke studije predstavljanja (nositeljica/izvođačica)
Antropologija društvenog sjećanja (nositeljica/izvođačica)
Antropologija mjesta i prostora (nositeljica)
Etnokulturni problemi jugoistočne Europe (doktorski studij) (izvođačica)
Mjesta kao prostori društvenog sjećanja (doktorski studij) (nositeljica/izvođačica)

BIOGRAFIJA
Rođena je 2. svibnja 1976. godine u Supetru na Braču. Dodiplomski studij etnologije te engleskog jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 13. srpnja 1999. godine. Nakon diplomiranja radila je kao kustos u Etnografskom muzeju Istre u Pazinu. Od 2001. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja u Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Nastavu pri Odsjeku izvodi od akademske godine 2004./5. Doktorsku disertaciju pod naslovom Analogne pojave u hrvatskim pokladnim i svadbenim običajima obranila je 6. veljače 2006. godine. Godinu kasnije stekla je zvanje docenta. Dosad je bila uključena kao istraživačica u tri znanstvena projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Također je sudjelovala u međunarodnom projektu Politics and Poetics of Place: the Actualization of Myth, Memory and Monuments in the Modern Context, vođenom pri Sveučilištima u Bergenu i Lundu; suvoditeljica je njegove istraživačke dionice Political Places in Change: the Case of Kumrovec. Koordinatorica je suradnje sa Sveučilištem u Bergenu. U dva joj je navrata dodijeljena istraživačka stipendija spomenutoga Sveučilišta: 2005. godine provela je projekt National Celebrations as Expressions of Social Memory, a 2012. godine radila je u okviru istraživačke grupe Place – Region – Identity. Tijekom studijskih boravaka u Bergenu održala je i niz predavanja pri Odsjeku za arheologiju, povijest, kulturne i religijske studije. Također, od 2007. do 2010. godine bila je članica HESP ReSET projekta Cultures of Memory and Emancipatory Politics: Past and Communality in the Post-Yugoslav Spaces, koji je vođen pri Sveučilištu u Tuzli. Od 2008. do 2010. godine bila je voditeljica Poslijediplomskoga doktorskog studija etnologije i kulturne antropologije. Sudjeluje u radu Uredništva znanstvenoga časopisa Studia ethnologica Croatica. Članica je Upravnoga odbora i potpredsjednica Hrvatskoga etnološkog društva (HED). Dobitnica je Godišnje nagrade HED-a “Milovan Gavazzi” u kategoriji znanstveni i nastavni rad za 2006. godinu. Godine 2013., zajedno s dr. sc. Petrom Kelemen, dobila je Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta za knjigu “Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale” (Zagreb, 2012.).  Učlanjena je u HED, Maticu hrvatsku i SIEF. Glavna područja njezina znanstvenog interesa su: antropologija društvenog sjećanja, antropologija mjesta i prostora, konstrukcija kulturnih regija, studije otoka, studije izvedbe, studije karnevala, festivala i drugih javnih događanja.

BIBLIOGRAFIJA
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=243476