dr. sc. Petra Kelemen, izvanredna profesorica


Petra_foto

URED: C-002
TELEFON: +385 1 4092 127
E-MAIL: pkelemen@ffzg.unizg.hr
KONZULTACIJE: četvrtkom od 11:00 do 12:00 h

Petra Kelemen rođena je 1981. godine u Varaždinu. U Varaždinu je pohađala VI. osnovnu školu, osnovnu Glazbenu školu te Prvu gimnaziju. Godine 2004. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je hrvatski jezik i književnost i etnologiju. Na istom je Fakultetu u listopadu 2012. godine obranila doktorski rad pod naslovom "Festival i grad – kulturne politike, izvedbe i identiteti na primjeru varaždinskoga Špancirfesta". U znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje etnologija i antropologija izabrana je 2013. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u području humanističkih znanosti, polje: etnologija i antropologija, grana: etnologija na Filozofskom fakultetu 2016. godine. U znanstveno zvanje više znanstvene suradnice te u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice izabrana je 2021. godine. Od rujna 2007. do listopada 2008. godine bila je zaposlena kao asistentica na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju (danas Odjel za etnologiju i antropologiju) Sveučilišta u Zadru. Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je od studenoga 2008. godine. Na preddiplomskom i diplomskom studiju izvodi nastavu iz kolegija Uvod u etnologiju, Antropologija turizma, Antropologija festivala i Nematerijalna kulturna baština. Surađivala je na više od deset domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Objavila je jednu znanstvenu knjigu u suautorstvu, jednu znanstveno-popularnu publikaciju u suautorstvu, dva suurednička zbornika radova te tridesetak znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima i zbornicima. Izlagala je na tridesetak domaćih i inozemnih znanstvenih i stručnih skupova te stručnih događanja. Dobitnica je Nagrade Franjo Marković Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2005. godine), Godišnje nagrade Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2013. godine), Posebnog priznanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2015. godine), Priznanja Hrvatskog etnološkog društva (2015. godine), Godišnje nagrade "Milovan Gavazzi" Hrvatskog etnološkog društva (2019. godine) i Posebnog priznanja Hrvatskog etnološkog društva (2020. godine). Od 2015. do 2020. godine bila je članica Uredništva, a od 2016. do 2020. godine glavna urednica znanstvenog časopisa Etnološka tribina koji izlazi u suizdavaštvu Hrvatskog etnološkog društva i Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bila je članicom organizacijskih i znanstvenih odbora više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. S izlaganjima je sudjelovala na nizu javnih događanja te više puta nastupala u medijima. Članica je Hrvatskog etnološkog društva (HED) i Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista (Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore, SIEF). U središtu njezina znanstvenog interesa su: konstrukcija baštine, nematerijalna kulturna baština, festivali i druga javna događanja te antropologija turizma.

Antropologija festivala (nositeljica/izvođačica)
Antropologija turizma (nositeljica/izvođačica)
Uvod u etnologiju (izvođačica)
Nematerijalna kulturna baština (nositeljica/izvođačica)