dr. sc. Petra Kelemen, docentica


Petra_foto

URED: C-002
TELEFON: +385 1 4092 127
E-MAIL: pkelemen@ffzg.hr
KONZULTACIJE: rodiljni dopust

Rođena je 1981. godine u Varaždinu. Godine 2004. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je hrvatski jezik i književnost te etnologiju. Iste je godine upisala Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture. U listopadu 2012. godine obranila je doktorski rad naslovljen Festival i grad – kulturne politike, izvedbe i identiteti na primjeru varaždinskoga Špancirfesta. Godine 2011. upisala je Poslijediplomski doktorski studij etnologije i kulturne antropologije. Od rujna 2007. do listopada 2008. godine bila je zaposlena kao asistentica na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru. Od studenog 2008. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja i asistentica na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, na projektu “Kulturne predstave hrvatskog prostora: postkolonijalnost i hrvatska etnologija” (voditelj dr. sc. Tomislav Pletenac, izv. prof.). Izvodi nastavu iz kolegija Antropologija festivala i Antropologija turizma. Pohađala je ljetne škole Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju posvećene odnosu etnologije i turizma (2006. i 2007.), radionicu “Communication in Science – Writing and Speaking about your Research” u organizaciji Ureda za doktorske studije i programe Sveučilišta u Zagrebu (2010.), ljetnu školu “Rethinking Anthropological Engagement in Central-Eastern Europe” pri Institutu za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Varšavi (2010.) te Ljetnu školu Odjela za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu “Hrvati i Amerike” (2012.). Uz projekt na kojem je zaposlena kao znanstvena novakinja, surađivala je i na projektima “Hrvatska etnografska baština u kontekstu kulturnih politika” (od 2008. godine, voditeljica dr. sc. Tihana Petrović Leš, izv. prof.), “Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca” i “Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca” (od 2002. do 2009. godine, voditeljica dr. sc. Milana Černelić, red. prof.) te u projektu posvećenom istraživanju Međugorja (od 2006. godine, voditeljica dr. sc. Marijana Belaj, izv. prof.). Godine 2008. s asistentima na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru osmislila je projekt “Korčulanska moreška – kulturna baština kao simbol identiteta u turističkom kontekstu”. Za doprinos u istraživanju u okviru projekta “Political Places in Change” (voditeljice dr. sc. Kirsti Mathiesen Hjemdahl sa Sveučilišta u Bergenu i dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, izv. prof.) 2005. godine dobila je nagradu “Franjo Marković” Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članica je Hrvatskog etnološkog društva (HED) i Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF). Središte njezina znanstvenog interesa čine procesi konstrukcije baštine, antropologija festivala i antropologija turizma.

Antropologija festivala (nositeljica/izvođačica)
Antropologija turizma (nositeljica/izvođačica)
Uvod u etnologiju (izvođačica)
Nematerijalna kulturna baština (nositeljica/izvođačica)