dr. sc. Sanja Potkonjak, izvanredna profesorica


sp

URED: C-007
TELEFON: +385 1 4092 133
E-MAIL: spotkonjak@ffzg.hr
KONZULTACIJE: srijeda 12.30-13.30 h *uz najavu na e-mail - konzultacije putem Skypea

Sanja Potkonjak je rođena 14. lipnja 1972. u Zagrebu. Studij etnologije i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1996. godine, te je 2002. godine diplomirala s diplomskim radom Dobri ljudi – uvod u istraživanje običajnopravne institucije. MA iz rodnih studija (Gender Studies) stječe na Central European University, Budimpešta, na kojem 2002. godine brani magistarsku radnju pod nazivom: “Virgine” – An Anthropological View on Crossdressed and Transgender Behavior in the Balkans. Doktorsku disertaciju pod nazivom Žensko autorstvo u hrvatskoj etnologiji dvadesetog stoljeća izradila je pod mentorstvom znanstvene savjetnice dr. sc. Ines Price (Institut za etnologiju i folkloristiku), a akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti u polju etnologija i antropologija, grani etnologije stječe obranom disertacije 7. veljače 2010. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju zaposlena je od 1. ožujka 2003. godine kao znanstvena novakinja (asistentica), a znanstveno zvanje više znanstvene suradnice stječe 2018. godine. Dr. sc. Sanja Potkonjak sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. U periodu od 2014.-2018. godine bila je zamjenica voditeljice Poslijediplomskog doktorskog studija etnologije i kulturne antropologije, a od 2016. godine članica je međunarodnog doktorskog programa Transformations in European societies na LMU (München). Djelovala je kao članica je uredništva časopisa Studia ethnologica Croatica u razdoblju 2008.-2016., a od 2012.-2016. godine bila je glavna urednica Etnološke tribine – časopisa Hrvatskog etnološkog društva. Suosnivačica je i suurednica elektronskog nakladničkog niza Hrvatskog etnološkog društva – hed biblioteka od 2014. godine, a djeluje i kao članica međunarodnog uredništva edicije Etnoantropološki problemi – monografije (Beograd, Srbija). Znanstveno se usavršavala u više navrata na Curriculum resource Center, CEU Budimpešta, te je bila jednogodišnja stipendistica CRC- CEU (Budimpešta, Mađarska); te na University of California, Berkeley u okviru Junior Faculty Development Programe, Bureau of Education and Cultural Affairs, SAD. Članica je Hrvatskog etnološkog društva, European Association of Social Anthropologist, American Anthropological Association, te International Association for Southeast European Anthropology. Njezini znanstveni interesi su: kvalitativna metodologija, antropologija roda, postscijalizam, tranzicija, kulture sjećanja i etnografije rada.

Metodologija etnologije i kulturne antropologije (izvođačica)
Postkolonijalizam i rod (izvođačica)
Teorije kulturne antropologije (izvođačica)
Uvod u metodologiju znanstvenog rada (doktorski studij) (nositeljica)
Socijalna antropologija
Uvod u feminističku antropologiju