dr. sc. Tihana Petrović Leš, redovita profesorica


URED: C-004
TELEFON: +385 1 4092 129
E-MAIL: tples@ffzg.hr
KONZULTACIJE: utorkom od 13.00 do 14.00 sati (u nastavničkoj sobi C-004), a za diplomante prema dogovoru (kontaktno/online)

Dr. sc. Tihana Petrović Leš rođena je 27. ožujka 1963. u Markovcu Našičkome. Maturirala je u Našicama, a diplomirala godine 1987. etnologiju i arheologiju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1989. zaposlila se kao stručni suradnik na Odsjeku za etnologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1992. obranila je magistarski rad s naslovom Problem tehničke srodnosti tkanja na vutlak i klječanje i raširenje tih dviju tehnika. Iste je godine izabrana u zvanje (znanstveni) asistent. Disertaciju s naslovom Pregača u tradicijskom odijevanju Hrvata obranila je u srpnju 1997. godine. Te je godine izabrana u zvanje višega asistenta. U znanstveno-istraživačko zvanje docenta izabrana je 2001. godine. Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju obavljala je dužnosti zamjenika pročelnika od 1999. do 2004. godine, a zatim je bila pročelnica Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju od 1.10.2004. do 1.10. 2007. godine, a zatim ponovo zamjenica pročelnika od 1. 10. 2007. do 1. 10. 2009. godine. U razdoblju od 1999. do 2003. godine bila je tajnica poslijediplomskoga studija etnologije, a zatim i voditeljica poslijediplomskoga studija etnologije od 2003. do 2007. godine. Bila je predstojnica Katedre za nacionalnu etnologiju u razdoblju od 2001. do 2004. godine, ponovo izabrana u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Nastavnica je na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. Mentorirala je i komentorirala pedesetak diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Sudjelovala je u izradi novih programa studija i doktorskoga studija etnologije i kulturne antropologije. Bila je voditeljicom dvaju znanstvenih projekata: Organizirano kućno rukotvorstvo u 19. i 20. stoljeću u Hrvatskoj, te od 2008. do 2013. godine Hrvatska etnografska baština u kontekstu kulturnih politika. Sudjelovala je kao istraživač u projektu Oblikovanje hrvatskog kulturnog i socijalnog identiteta 1900.-1990. voditeljice dr. sc. Suzane Leček (Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje) u razdoblju od od 2007. do 2013. godine. Uredila je tridesetak znanstvenih i stručnih izdanja, te recenzirala dvadesetak knjiga i članaka. Organizirala je niz međunarodnih i domaćih znanstveni skupova i radionica. Članica je stručnih povjerenstava za izbore u zvanja. Autorica je nekoliko izložaba, koscenaristica i suradnica u osam dokumentarnih filmova u proizvodnji HTV-a. 2006. godine imenovana u povjerenstvo za nematerijalnu baštinu pri Ministarstvu kulture RH. Stručna je suradnica međunarodnoga Festivala čipke u Lepoglavi od 1997. godine, te suradnica u projektu Ekomuzeja Lepoglava. Uže područje istraživanja je nacionalna etnologija, posebice povijest hrvatske etnologije, zatim organizirano kućno rukotvorstvo, hrvatsko tekstilno rukotvorstvo i odijevanje. Dio svoga istraživačkog interesa usmjerila je posebice na lepoglavsko čipkarstvo. Terenski je istraživala na području Slavonije, Posavine, u Istri i Hrvatskom primorju, Lici te u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Organizirala je niz terenskih istraživanja i stručnih putovanja sa studentima, kao i dodatne obrazovne programe iz područja etnologije i kulturnog, odnosno ruralnog turizma. Objavljuje znanstvene radove u domaćim i stranim časopisima. Sudjelovala je s izlaganjima na četrdesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, radionica i okruglih stolova. Članica je Hrvatskoga etnološkog društva (od 1994. do 1997. bila je tajnicom društva), SIEF-a (Société internationale d’ethnologie et de folklore), član je Odjela za povijest umjetnosti, arheologiju, etnologiju i arhitekturu Matice hrvatske. Članica je uredništva dvaju nacionalnih stručnih časopisa Etnološka tribina (od 1990. do 1998.), te Studia Ethnologica Croatica, a kao gost urednik uredila je brojeve 7/8, 19, istoga časopisa. Godine 2008. dobila nagradu “Milovan Gavazzi” Hrvatskog etnološkog društva u kategoriji znanstveno-nastavni rad. S Juricom Boškovićem osnovala je i organizirala rad mješovitog pjevačkog zbora „Concordia discors“ Filozofskoga fakulteta 2010. godine.

Povijest hrvatske etnologije (nositeljica/izvođačica)
Antropologija tekstila (nositeljica/izvođačica)
Hrvatsko čipkarstvo (nositeljica/izvođačica)
Etnokulturni problemi jugoistočne Europe (doktorski studij) (izvođačica)