dr. sc. Tihana Rubić, docentica


Tihana Rubic_foto za web Odsjeka

URED: C-003
TELEFON: +385 1 4092 128
E-MAIL: trubic@ffzg.hr
KONZULTACIJE: petak 8.30 – 9.30 h

Dr. sc. Tihana Rubić rođena je 1978. godine u Zagrebu. Godine 2004. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je etnologiju i povijest umjetnosti, s temom „Pitanja i razine identiteta na primjeru kulturnoumjetničkih društava na Kordunu“, gdje je iste godine upisala i Poslijediplomski studij etnologije i kulturne antropologije. Doktorirala je 2012. godine s temom „Etnološko istraživanje obitelji i nezaposlenosti. strategije preživljavanja od devedesetih godina 20. stoljeća do danas“. Od 2007. do 2008. bila je zaposlena u Institutu za etnologiju i kulturnu antropologiju kao novakinja na znanstvenom projektu Suvremeni kulturni tijekovi i oblikovanje zajednica i identiteta, voditeljice dr. sc. Jasne Čapo Žmegač, u okviru kojeg je oblikovala temu disertacije i prijedlog istraživanja te pod čijim je mentorstvom izradila disertaciju. Od kraja 2008. godine je zaposlena kao novakinja na projektu Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca, voditeljice dr. sc. Milane Černelić, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Na Odsjeku izvodi seminarsku nastavu iz kolegija Temeljni pojmovi hrvatske etnologije i Etnokulturna slika svijeta te samostalno izborni kolegij pod naslovom Antropologija obitelji i srodstva. Istraživala je na niz međunarodnih i hrvatskih znanstvenih projekata, od čega 2005. godine na europskom projektu Šestog okvirnog programa Europske Unije, pod naslovom „Kinship and Social Security (KASS)“. Izlagala je na petnaestak domaćih i međunarodnih skupova, objavila više radova u domaćim i inozemnim znanstvenim publikacijama te uredila četiri knjige: suurednica je triju svezaka monografije o tradicijskoj kulturi primorskih Bunjevaca, naslova Živjeti na Krivom Putu, te zbornika radova o pedeset godina Hrvatskoga etnološkog društva (HED). Godine 2010. primila je Godišnju nagradu HED-a za izuzetni znanstveni i nastavni doprinos, a 2012. godine Povelju Grada Senja. U tri je navrata koristila stipendije za stručno usavršavanje: u Firenzi (Italija) 2001. godine, u Prištini (Kosovo) 2004. te u Halle/Saale (Njemačka) 2007. godine, na Max Planck Institutu za socijalnu antropologiju. Tijekom diplomskoga studija bila je suosnivačica i predsjednica Kluba studenata etnologije „Domaći“, kada je Klub bio aktivan u (su)organizaciji više studentskih znanstveno-stručnih događanja u zemlji i regiji te aktivno okupljao rekordan broj studenata etnologije. Osim prijašnjih i aktualnih članstava u međunarodnim stručnim udruženjima (ICTM, EASA, SIEF, InASEA), dugogodišnja je članica Hrvatskoga etnološkog društva (HED) u kojem je bila suorganizatorica ljetnih škola, članica organizacijskog odbora jednoga godišnjega skupa, suurednica spomenice, urednica Biltena te članica Upravnog i Nadzornog odbora Društva. Aktualna je suvoditeljica Kluba HED-a. Njezini znanstveni interesi su: obitelj i srodstvo, društveni odnosi te formalno i neformalno tržište rada.

Antropologija obitelji i srodstva (izvođačica)
Temeljni pojmovi hrvatske etnologije (izvođačica)
Etnokulturna slika svijeta (izvođačica)