dr. sc. Tihana Rubić, docentica


Tihana Rubic_foto za web Odsjeka

URED: C-003
TELEFON: +385 1 4092 128
E-MAIL: trubic@ffzg.hr
KONZULTACIJE: petak 8.30 – 9.30 h

Tihana Rubić je docentica na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Obranom doktorske disertacije naslova Etnološka studija obitelji i nezaposlenosti. Strategije preživljavanja u Hrvatskoj od devedesetih godina do danas pod mentorstvom znanstvene savjetnice dr. sc. Jasne Čapo Žmegač (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb), stekla je 2012. godine akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti u polju etnologija i antropologija, grana etnologija. Od 2005. do 2006. godine pri Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu bila je zaposlena kao istraživačica na međunarodnom projektu Šestog okvirnog programa Europske unije Kinship and Social Security – KASS, a od srpnja 2007. godine kao znanstvena novakinja na domaćem znanstvenom projektu Suvremeni kulturni tijekovi i oblikovanje zajednica i identiteta, voditeljice dr. sc. Jasne Čapo Žmegač. Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju zaposlena je od 1. studenog 2008. godine kao znanstvena novakinja/asistentica, na domaćem znanstvenom projektu Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca, voditeljice prof. dr. sc. Milane Černelić. Od prosinca 2012. godine u suradničkom je zvanju znanstvene novakinje/više asistentice. U zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2013. godine, a od 2016. godine zaposlena je na radnom mjestu i u znanstveno-nastavnom zvanju docentice. Od 2014. godine (bila) je suradnica na dva projekta Hrvatske zaklade za znanost: na projektu Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet (IP-2013-11-2350), voditeljice dr. sc. Jasne Čapo Žmegač, od 2014. do 2018. godine: te Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas (IP-2019-04-1772), voditeljice dr. sc. Sandre Križić Roban, s predviđenim trajanjem od 2020. do 2024. godine. Suradnica je na Erasmus+ projektu UniCulture - Development of innovative approach for training for university professors to work in the modern diverse and intercultural environment, voditelja prof. dr. sc. Gorana-Pavela Šanteka, s predviđenim trajanjem od 2019. do 2021. godine te na bilateralnom projektu slovenske i hrvatske zaklade za znanost, pod naslovom Urban Futures: imagining and activating possibilities in unsettled times, s predviđenim trajanjem od 2020. do 2023. godine, voditeljica dr. sc. Saše Poljak Istenič i dr. sc. Valentine Gulin Zrnić. Područja njezina interesa su: mreže društvenosti, urbani identiteti, održivost lokalnih zajednica, marginalizirane skupine, neformalna ekonomija, zeleni javni prostori, starenje, obiteljsko sjećanje i obiteljska svakodnevica. Na navedene teme je objavila radove u znanstvenim i stručnim časopisima, suuredila knjige, zbornike radova i znanstvene monografije. Matični broj u upisniku znanstvenika: 297116, poveznica na CROSBI: www.bib.irb.hr/Tihana_Rubić

Antropologija obitelji i srodstva (izvođačica)
Temeljni pojmovi hrvatske etnologije (izvođačica)
Ekonomska antropologija (izvođačica)