dr. sc. Tomo Vinšćak, izvanredni profesor

dr. sc. Tomo Vinšćak, izvanredni profesor


BIOGRAFIJA
Diplomirao je 1980., magistrirao 1985. i doktorirao 1997. godine na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Odsjeku je bio i zaposlen od 1981. godine sve do svoje smrti 2013. godine. U zvanje izvanrednog profesora bio je izabran 2011. godine. Na studiju etnologije i kulturne antropologije predavao je kolegije: “Šamanizam” studentima druge godine diplomskog studija etnologije i kulturne antropologije, zatim kolegij “Tradicija i suvremenost” za studente druge godine dodiplomskog studija te kolegij “Kulture prednje, jugoistočne i visoke Azije” namijenjen studentima prve godine diplomskog studija. Bio je član Hrvatskog etnološkog društva gdje je obavljao dužnosti tajnika, potpredsjednika i predsjednika. Bio je urednik časopisa Studia ethnologica Croatica i Etnološka tribina. Vodio je stručna istraživanja “Narodi i kulture Nepala i Tibeta” 1993., 1999., i 2006. godine, te se dulji niz godina posvetio istraživanju tibetskog buddhizma. Bio je voditelj projekta “Sakralna interpretacija krajobraza” Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, u okviru kojeg je sustavno istraživao ostatke vjerovanja iz pretkršćanskih vremena na području Hrvatske, BiH i Ukrajine. Objavio je 17 znanstvenih radova, dvije knjige, 12 stručnih radova, kao i cijeli niz znanstveno popularnih članaka. Bio je sudionik i organizator više domaćih i međunarodnih skupova gdje je osim izlaganja prikazao i dokumentarne filmove. Recenzirao je i uredio više knjiga i sveučilišnih udžbenika. O svom istraživačkom radu održao je cijeli niz javnih predavanja u zemlji i inozemstvu.

BIBLIOGRAFIJA
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=98470