mr. sc. Vlasta Domaćinović

DOMAĆINOVIĆ, Vlasta, magistra etnologije (Nuštar, 27.3.1932. – Zagreb, 2.7.2015.). Potječe iz obitelji uglednog nuštarskog i vinkovačkog, kasnije i zagrebačkog, liječnika dr. Slavoljuba Domaćinovića, podupiratelja kampanje Seljačke sloge za brigu o zdravlju djece. Diplomirala je VII. etnološku grupu predmeta 1960. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je 1966. godine na istom Fakultetu s temom Škrinje iz tesanih dasaka na području Jugoslavije. Obnašala je značajne dužnosti u Hrvatskom etnološkom društvu kao tajnica od 1975. do 1977. godine te potpredsjednica od 1977. do 1979. godine. Cijeli radni vijek, od 1961. do umirovljenja 1994. godine, provela je kao viša stručna suradnica, odnosno znanstvena asistentica pri Etnološkom atlasu te kasnije Etnološkom zavodu Odsjeka za etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U znanstvenom radu specijalizirala se za proučavanje tradicijskoga gospodarstva, posebice pčelarstva, o kojem je objavila niz značajnih radova u domaćim i stranim znanstvenim izdanjima iz područja etnologije i poljoprivrednih znanosti. Zalagala se za dubinska istraživanja jedne znanstvene teme pa je i tradicijsko pčelarstvo, ali i povijest pčelarstva, njezina životna tema. I nakon umirovljenja surađivala je na projektima sa stručnjacima Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izradila je tridesetak etnoloških karata. Za potrebe Etnološkog atlasa terenski je istraživala na području jugoistočne Europe te dvadesetak dana 1964. godine u hrvatskim selima u okolici Bratislave. Usavršavala se na studijskim boravcima u Poljskoj (1961.) i Austriji (1971.).

Objavila je dvadesetak znanstvenih radova i prikaza, knjigu Škrinje od tesanih dasaka na području Jugoslavije (Vinkovci, 1976.), poglavlja u knjigama Med: pčelarenje i običaji (Zagreb, 1999.) i u knjizi Sir: tradicija i običaji (Zagreb, 2003.). Bila je urednica više etnoloških izdanja, npr. Žena u seoskoj kulturi Panonije (1980.). Godine 2004. u koautorstvu je u Etnografskom muzeju u Splitu pripremila izložbu i tekst kataloga Pčela, čovjek, med i vosak u tradicijskoj kulturi Dalmacije.

Odabrana bibliografija:

 • Domaćinović, Vlasta. „Zapažanja o nekim austrijskim muzejima“, Izvješća 2, 1971., 32-33.
 • Domaćinović, Vlasta. 1972. „Košnice pletene od pruća („trnke“), Izvješća 3, 15-29.
 • Domaćinović, Vlasta. 1974. „Neka zapažanja uz etnološke karte“, Izvješća 4, 19-26.
 • Domaćinović, Vlasta. 1976. Škrinje od tesanih dasaka na području Jugoslavije, Vinkovci.
 • Domaćinović, Vlasta. 1976.-1977. „Bedeutung der Dichte der Forschungspunkte für die Herstellung ethnologischer Atlanten“, Ethnologica slavica 8-9, 289-293.
 • Domaćinović, Vlasta. 1980. „Rasprostranjenost pojedinih tipova košnica u Jugoslaviji i pokušaj određivanja njihove relativne starosti“, Etnološka tribina 3, 129-138.
 • Domaćinović, Vlasta. 1989. „O jednom prežitku u tradicijskom načinu gajenja pčela“, Studia ethnologica croatica 1, , 129-133.
 • Domaćinović, Vlasta.1993. „Predajno gospodarstvo u Baranji“, Studia ethnologica croatica 4, 23-47.
 • Domaćinović, Vlasta. 1999. „Waldbienenzucht bei einigen südslawischen Völkern“, Studia ethnologica croatica 7/8, 193-203.
 • Domaćinović, Vlasta. 1999. „Pčelarstvo u prošlosti“ Med: pčelarenje i običaji, ur. M. Ričković, Pučko otvoreno učilište: Zagreb, 7-18.
 • Domaćinović, Vlasta. 1999. “Hrvatsko pčelarstvo“, Med: pčelarenje i običaji, ur. M. Ričković, Pučko otvoreno učilište: Zagreb,25-32.
 • Domaćinović, Vlasta. 1999. „Tradicijsko narodno pčelarenje i običaji“, Med: pčelarenje i običaji, ur. M. Ričković, Pučko otvoreno učilište: Zagreb, 33-50.
 • Domaćinović, Vlasta. 2003. „Običaji i vjerovanja vezani uz mlijeko i mliječne proizvode“, u Sir: tradicija i običaji,ur. Ž. Obad, Pučko otvoreno učilište: Zagreb,83-92.
 • Domaćinović, Vlasta, Alaupović-Gjeldum, Dinka, Matašin, Željka. 2004. Pčela, čovjek, med i vosak u tradicijskoj kulturi Dalmacije, Split: Etnografski muzej.
 • Kezić, Nikola; Bubalo, Dragan; Capan, Nikola; Šver, Zvonimir; Domaćinović, Vlasta; Ivanković, Martina; Svećnjak, Lidija; Dražić, Marica Maja. 2005.
 • Gospodarske i biološke odlike sive pčele u Hrvatskoj“, XL Croatian Symposium on Agriculture, Kovačević, Vlado ; Jovanovac, Sonja (ur.)., Opatija: Poljoprivredni fakultet, Osijek, 293-294.