Nastavnici i mentori 2022./2023.

SVI NASTAVNICI DOKTORSKOG STUDIJA AKTIVNO SU UKLJUČENI I KAO MENTORI U PROGRAM STUDIJA. UZ NASTAVNIKE S MATIČNE USTANOVE, U DOKTORSKOM STUDIJU NAM SE PRIKLJUČUJU I VANJSKI SURADNICI, EKSPERTI U POLJU FOLKLORISTIKE, ETNOMUZIKOLOGIJE, ETNOKOREOLOGIJE, TE VODITELJI ZNANSTVENIH PROJEKATA KOJI SVOJOM ISTRAŽIVANJIMA I EKSPERTIZOM OSIGURAVAJU AKTUALNE UVIDE U KULTURNE I DRUŠTVENE TEME DANAŠNJICE KOJIMA SE BAVE ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA.


FILOZOFSKI FAKULTET

1. RED. PROF. DR. SC. MARIJANA BELAJ
mbelaj@m.ffzg.hr
sakralni krajolici, kultovi, interreligijski odnosi, suvremeni religijski procesi i pokreti, primijenjena
antropologija

2. DOC. DR. SC. TANJA BUKOVČAN
tbukovcan@ffzg.hr,
medicinska antropologija, medicinska humanistika, vizualna i senzorna etnografija

3. DOC. DR. SC. HRVOJE ČARGONJA
hcargonja@ffzg.hr
kulturna fenomenologija, Hare Krišna pokret, religijsko iskustvo, hinduizam, emocije u antropologiji

4. RED. PROF. DR. SC. JASNA GALJER
jgaljer@ffzg.hr
kulturna povijest 20. i 21 stoljeća, interdisciplinarni pristupi istraživanju arhitekture i dizajna, teorija i
kritika vizualnih umjetnosti, arhitekture i dizajna, medijalizacija kulturne produkcije,

5. DOC. DR. SC. IVONA GRGURINOVIĆ
igrgurin@ffzg.hr
nasilje, sukob, regionalni studiji, kultura putovanja, povijest antropologije

6. IZV. PROF. DR. SC. EMIL HERŠAK
trenutno ne prima mentorstva za ak. god. 2022./2023.

7. IZV. PROF DR. SC. PETRA KELEMEN
pkelemen@ffzg.hr
konstrukcija baštine, nematerijalna kulturna baština, kulturne politike, javna događanja, antropologija
turizma

8. DOC. DR. SC. TIBOR KOMAR
tkomar@ffzg.hr
digitalna etnografija, geoetnografija, antropologija sporta, kvalitativne metode, upravljanje baštinom

9. DOC. DR. SC. SANJA LONČAR
sloncar@ffzg.hr                                                                                                                                                                    antropologija prostora i mjesta, zaštita i očuvanje baštine, regeneracija i razvoj u ruralnom i urbanom
kontekstu, kultura, okoliš i održivost, lokalna povijest i mikropovijest (arhitektura; stanovanje;
lokalne/tradicijske tehnologije, umijeća i znanja)

10. DOC. DR. SC. DAVOR NIKOLIĆ
dnikoli@ffzg.hr
digitalna humanistika, folkloristika, računalne metode u filološkim istraživanjima, retorika, stilistika

11. DOC. DR. SC. DUŠKO PETROVIĆ
dupetrov@ffzg.hr
politička antropologija, politička teorija, antropologija migracija, kritičke studije izbjeglištva, biopolitika i
humanitarizam

12. RED. PROF. DR. SC. TIHANA PETROVIĆ LEŠ
tples@ffzg.hr
povijest etnologije i kulturne antropologije, znanstvena i kulturna baština, tekstil, odijevanje, materijalna
i nematerijalna baština

13. RED. PROF. DR. SC. DARKO POLŠEK
dpolsek@ffzg.hr
bio-antropologija ponašanja, sociobiologija, bihevioralna ekologija, evolucijska objašnjenja u društveno-
humanističkim znanostima

14. IZV. PROF. DR. SC. SANJA POTKONJAK
spotkonjak@ffzg.hr
kvalitativne metode i etika istraživanja, postindustrijska etnografija, etnografija krize, transformativna
umjetnička praksa, artivizam i kulturno sjećanje, feministička i rodna antropologija

15. IZV. PROF. DR. SC. MARIJETA RAJKOVIĆ IVETA
mrajkovi@ffzg.hr
migracijski i postmigracijski procesi, manjinske zajednice, studije granica, studije identiteta, historijska
antropologija

16. IZV. PROF. DR. SC. TIHANA RUBIĆ                                                                                                                        trubic@ffzg.hr
antropologija obitelji i srodstva, starenje, antropologija rada i neformalne ekonomije, urbana održivost,
primijenjena antropologija

17. IZV. PROF. DR. SC. EVELINA RUDAN
erudan@ffzg.hr

18. RED. PROF. DR. SC. GORAN PAVEL ŠANTEK                                                                                                  gpsantek@ffzg.hr
sport, (socijalna) integracija, (kolektivni) identitet, (slavenska) mitologija, (teorijska) praksa

19. RED. PROF. DR. SC. NEVENA ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ
nskrbic@ffzg.hr
društveno sjećanje, urbana antropologija, mjesto i prostor, festivali
i javna događanja, Mediteran i regionalni studiji

20. DOC. DR. SC. JOSIPA TOMAŠIĆ
jotomasi@ffzg.hr
usmena književnost, pučka i popularna književnost, kulturno pamćenje i identitet, književna recepcija


VANJSKI SURADNICI

1. NASL. DOC. DR. SC. LIDIJA BAJUK, ZNANSTVENA SURADNICA (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)
lidija@ief.hr
kajkavska nematerijalna kultura (i digitalna humanistika), običajno-obredne prakse, kulturna botanistika
i animalistika, praslavensko nasljeđe, astroetnologija

2. NASL. DOC. DR.SC. OZREN BITI, VIŠI ZNANSTVENI SURADNIK (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)
ozren@ief.hr
celebrity kultura, nacionalni identitet, popularna kultura, potrošačka kultura, sport

3. NASL. RED. PROF. DR. SC. NAILA CERIBAŠIĆ, ZNANSTVENA SAVJETNICA (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)
naila@ief.hr
etnomuzikologija, glazba i društvene identifikacije, nematerijalna kulturna baština, folklorni amaterizam,
diskografska industrija,

4. NASL. DOC. DR. SC. JOŠKO ĆALETA, ZNANSTVENI SURADNIK (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)
josko@ief.hr                                                                                                                                                                                  primijenjena etnomuzikologija, glazbovanje dinarskog područja, crkveno pučko (glagoljaško) pjevanje, klapsko pjevanje, glazba i pokladni običaji

5. NASL. IZV. PROF. DR. SC. VALENTINA GULIN ZRNIĆ, ZNANSTVENA SAVJETNICA (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)
gulin@ief.hr
urbana antropologija, antropologija prostora, antropologija budućnosti, antropologija javnih događanja,
građanska participacija

6. NASL. DOC. DR. SC. MARIJANA HAMERŠAK, ZNANSTVENA SAVJETNICA (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)
marham@ffzg.hr
europski granični režim, popularna i dječja književnost, etnografija i povijest čitanja, proizvodnja baštine,
povijest folkloristike

7. DR. SC. IVANA KATARINČIĆ, ZNANSTVENA SURADNICA (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)
ivana@ief.hr
ples, etnokoreologija, balet, plesne tehnike, standardizirani plesni oblici

8. NASL. IZV. PROF. SUZANA MARJANIĆ, ZNANSTVENA SAVJETNICA (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)
suzana@ief.hr
kulturna i kritička animalistika, teorije rituala, antropologija religije, izvedbeni studiji, umjetnost
performansa – izvedba protesta

9. NASL. RED. PROF. DR. SC. LJILJANA MARKS, ZASLUŽNA ZNANSTVENICA (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)
ljiljana.marks@gmail.com
usmena povijest; predaja, književna i usmena povijest Zagreba; antropologija grada, urbane predaje,
usmena predaja, mitsko i povijesno; etski i emski pristup tekstu, povijest kao priča, fantastika u
predajama

10. DR. SC. IRENA MIHOLIĆ, ZNANSTVENA SURADNICA (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)
irena@ief.hr
etnomuzikologija i tehnologija; tradicijska glazba – revitalizacija, popularizacija i edukacija; glazbala i
glazbeni sastavi; glazba kao nematerijalna baština; glazba i digitalna humanistika

11. NASL. DOC. DR. SC. IVA NIEMČIĆ, VIŠA ZNANSTVENA SURADNICA (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)                                                                                                                                                                   iva@ief.hr
profesionalizacija plesa, rodna istraživanja plesa, recepcija i restitucija istraživanja, mačevni plesovi, ples
i održivost

12. DOC. DR. SC. MOJCA PIŠKOR(MUZIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU)
mpiskor@muza.hr
etnomuzikologija; studiji popularne glazbe; glazba i politike; feministička etnomuzikologija; glazba i
tortura

13. NASL. PROF. DR. SC. TVRTKO ZEBEC, ZNANSTVENI SAVJETNIK (INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU)
zebec@ief.hr
plesna zbivanja; kulturne izvedbe; metodologija istraživanja; nematerijalna i digitalna kultura