dr. sc. Tomislav Lauc, nasl. docent

Institucija: Stomatološka poliklinika Apolonija
E-mail: tomislav.lauc@ffzg.hr
Konzultacije: ponedjeljak, 12:45 – 13.15 sati (C009)

Kolegiji:
Dentalna antropologija (https://theta.ffzg.hr/ECTS/Predmet/Index/349)

BIOGRAFIJA

Doc.dr.sc. Tomislav Lauc, doktor dentalne medicine, specijalist ortodoncije rođen je 1974. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, pohađao postiplomske studije iz ortodoncije na Stomatološkom fakultetu i iz antropologije na PMF-u u Zagrebu. Magistrirao je 2000. a doktorirao 2003 iz područja ortodoncije i antropologije. Osam godina bio je zaposlen na Institutu za antropologiju u Zagrebu. Specijalizaciju iz ortodoncije položio je 2006. godine. Znanstveno se usavršavao na Institut für Anthropologie, Universität Wien. U znanstvenom je zvanju višeg znanstvenog suradnika u području biomedicine, znanstvenog suradnika u humanizmu te u nastavnom zvanju docenta u oba područja. Voditelj je predmeta Dentalna antropologija na Studiju antropologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, naslovni docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, gost profesor na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu i gostujući predavač na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Teme predavanja obuhvaćaju dentalnu i kraniofacijalnu antropologiju, 3D dijagnostiku, primjenu CBCT tehnologije u dentalnoj medicini, kraniofacijalni rast i razvoj, interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup u dentalnoj medicini, rendgensku kefalometriju, dijagnostiku i terapiju TMZ te antropološke varijacije žvačnog sustava. Ravnatelj je Stomatološke poliklinike Apolonija i direktor Zubnog rendgena dr.Lauc. Stalni je sudski vještak za područje stomatologije i ortodoncije. Predsjednik je Hrvatskog društva ortodonata HLZ, član mnogobrojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih društava. Glavni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa South European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research i recenzent je nekoliko drugih znanstvenih časopisa. Autor je originalnih znanstvenih i preglednih radova u međunarodnim znanstvenim časopisima, kongresnih priopćenja i predsjednik ili član Organizacijskih ili Znanstvenih odbora međunarodnih znanstvenih ili stručnih skupova. Koautor je znanstvenih knjiga «Rendgenska kefalometrija» i «Suvremene elektrodijagnostičke metode i njihova primjena u osoba s temporomandibularnim poremećajima». Dobitnik je The Albert A. Dahlberg Prize, Dental Anthropology Association (DAA).

BIBLIOGRAFIJA

Bibliografija_Lauc