dr. sc. Jasminka Lažnjak, izvanredna profesorica

Ured: C-221
Telefon: 01/6120184
E-mail: jlaznjak@ffzg.hr
Konzultacije: utorkom 9.00-11.00 sati

Kolegiji:
Društvo i tehnologija (nositelj)
Ekonomska sociologija (nositelj)
Metode istraživanja u antropologiji (http://theta.ffzg.hr/ECTS/Predmet/Index/3195)
Sociologija rada i organizacije (nositelj)
Diplomski rad na studiju Sociologije
Diplomski rad na studiju Sociologije
Društvo i tehnologija
Ekonomska sociologija
Sociologija rada i organizacije

Biografija:
Izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak, ŽIVOTOPIS Datum i mjesto rođenja: 28. svibnja 1959. godine u Zagrebu Školovanje: Osnovna škola “Ivan Gundulić” u Zagrebu I gimnazija u Zagrebu Profesionalno obrazovanje: 1984. diplomirala sam sociologiju kao jednopredmetni studij na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1990. obranila sam magistarski rad “Profesionalizacija i sekularizacija” (mentor prof. dr. S. Vrcan) na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1999. obranila sam doktorski rad “Socijalna konstrukcija tehnologije. Sociološki aspekti odnosa tehnologije i društva” (mentor prof. dr I. Cifrić) na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo: 1985. godine primljena sam na mjesto stručnog suradnika u nastavi na Katedri za društvene znanosti Rudarsko-geološko- naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1991. godine izabrana sam u zvanje znanstvenog asistenta na istoj Katedri za predmete: “Znanost i tehnologija”, “Sociologija” i “Industrijska sociologija”. 2000. godine izabrana sam u zvanje višeg asistenta u području društvenih znanosti, polje sociologija, za predmete “Znanost, tehnika, društvo”, “Sociologija” i “Sociologija organizacije” na Katedri za zajedničke nastavne predmete Rudarsko-geološko- naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2002. izabrana sam u znanstveno nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje sociologija za kolegije “Znanost, tehnika, društvo”, “Sociologija”, “Sociologija organizacije” na istoj Katedri 2006. izabrana sam u znanstveno nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje sociologija na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 24.10. 2010. Izabrana sam u znanstveno zvanje višeg znanstvenog uradnika 11.01.2011. izabrana sam u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje sociologija na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Znanstvena i stručna djelatnost Suradnica sam na projektima MZOS-a kontinuirano od 1992. godine kai i na sedam međunarodnih EU projekata (FP6, FP7) Članica sam Hrvatskog sociološkog društva, Hrvatskog ekološkog društva, Matice hrvatske, European Association for the Study of Science and Technology EASST, International Sociological Association, ISA. 1986-1987 tajnica Hrvatskog sociološkog društva 1992-1994 urednica Biblioteke Revije za sociologiju 2006-2008 glavna i odgovorna urednica Revije za sociologiju 2010 – danas Koordinatorica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ak.god. 2012/13 i 2013/14 pročelnica Odsjeka za sociologiju i članica Fakultetskog Vijeća istog fakulteta Od 1997- 2010 bila sam kodirektorica sam međunarodnog seminara “Social Aspects of Sciences” Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku, a od 2004- 2011 kodirektorica međunarodne konferencije “Innovation and Social Development”, također u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku 1985. dobila sam nagradu Filozofskog fakulteta u Zagrebu za diplomski rad pod naslovom “Analiza stavova diplomiranih studenata sociologije o studiju sociologije” 1989. (siječanj – kolovoz) boravila sam kao “Visiting Scholar” na Indiana University, Bloomington, SAD. Strani jezici: engleski – govorim, pišem, čitam njemački – čitam Matični broj u MZOŠ: 180443