dr. sc. Petar Tomev Mitrikeski, docent


Institucija: Institut za istraživanje i razvoj održivih ekosustava
Telefon: +385 1 4561 099
E-mail: ptomevmi@ffzg.hr
Konzultacije: srijeda, 16.30-17.00 sati (C-007)

Kolegiji:
Uvod u genetiku čovjeka
Etika i antropologija

Biografija:
Znanstveni je suradnik Instituta za istraživanje i razvoj održivih ekosustava (IRES) i vanjski suradnik Instituta Ruđer Bošković. Rođen je 28. studenoga 1969. godine u Prilepu u Prespansko-pelagonijskoj biskupiji u Makedoniji u kršćanskoj obitelji makedonskih Bugara duže građanske tradicije. Osnovnu i srednju školu je završio u Velesu (Makedonija). Diplomirao je 1996. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Molekularna biologija) gdje je 2001. također i magistrirao (Molekularna i stanična biologija). Dobitnik je nagrade Rektora Sveučilišta u Zagrebu (1992.), a također i Stipendije za izradu magistarskog rada u inozemstvu (1996.-1997.; Ministarstvo znanosti Republike Makedonije). Doktorirao je 2010. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (znanstvena grana Genetika, evolucija i filogenija) kod Prof. dr. sc. Zorana Zgage (1956.-2011.). Poslije-doktorsko usavršavanje je proveo u istraživačkoj grupi Izv. prof. dr. sc. Krunoslava Brčić-Kostića (2011.-2013.; Laboratorij za evolucijsku genetiku, Zavod za molekularnu biologiju, Institut Ruđer Bošković). 12. rujna 2016. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području prirodnih znanosti za znanstveno polje biologije. Od 1. listopada 2016. vanjski je suradnik Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Studij antropologije).

Bio je predsjednik Znanstvenog vijeća IRES-a (2013.-2015.), a također i suradnik i/ili su-voditelj (na) nekoliko znanstvenih projekata (razdoblje: 1998.-2018.). Pohađao je više znanstvenih ljetnih škola, tečajeva i radionica (razdoblje: 1994.-2014.), a izlagao je na 20-tak znanstvenih skupova (razdoblje: 1995.-2016.). Sudjelovao je ili sudjeluje u nastavi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu (2013.-2015.), na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Autor je više znanstvenih radova, poglavlja u knjizi i kratkih teološko-filozofsko-znanstvenih eseja. Održao je desetak pozvanih predavanja, u Hrvatskoj i u inozemstvu (razdoblje: 1996.-2015.). Recenzira za nekoliko stranih i domaćih znanstvenih časopisa. Član je desetak stručnih udruga iz tuzemstva i inozemstva. Organizirao je i/ili sudjelovao u više znanstvenih skupova, javnih tribina i intelektualnih događanja (razdoblje: 1997.-2016.). Gostovao je u više televizijskih i radijskih emisija te dao nekoliko novinskih intervjua posvećenih znanosti i/ili odnosu znanosti i kršćanskih vjerovanja (razdoblje: 2001.-2017.).

Bibliografija:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=331202

https://www.researchgate.net/profile/Petar_Mitrikeski

https://scholar.google.hr/citations?user=yZcHMaIAAAAJ&hl=hr