dr. sc. Tijana Trako Poljak, docentica

 

Ured: C-213
E-mail: ttrako@ffzg.hr
Konzultacije: četvrtkom, 10:00-11:00 h (uživo ili online uz prethodnu najavu e-mailom)

Biografija:
Dr. sc. TIJANA TRAKO POLJAK, rođena 1983., diplomirala je 2007. godine na Odsjeku za sociologiju i Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Godine 2008.-2014. zaposlena je na znanstvenom projektu „Modernizacija i identitet hrvatskog društva: socio-kulturne integracije i razvoj“ kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistenta na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na Odsjeku za sociologiju sudjeluje i u izvođenju nastave iz dodiplomskih kolegija „Uvod u socijalnu antropologiju“, „Socijalna ekologija“, „Etika okoliša“ i „Sociologija sela“. Godine 2013. dodijeljen joj je doktorat znanosti Sveučilišta u Zagrebu za doktorsku disertaciju naslovljenu „Uloga državotvornih simbola u izgradnji identiteta hrvatskog društva“. Izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice te nastavno zvanje poslijedoktorandice (viša asistentica) 2014. godine. Njeni istraživački interesi uključuju simbole identiteta, prije svega nacionalne simbole i rituale (s posebnim fokusom na jugoistočno europski, odnosno hrvatski nacionalni identitet), i to s naglaskom na mikro-sociološku perspektivu i simbolički interakcionizam. Njeni širi interesi uključuju i odnos čovjeka i okoliša (socijalna ekologija) te vizualnu sociologiju. Kourednica je zbornika znanstvenih radova „Hrvatski identitet u promjeni?“ koji obrađuje različite dimenzije suvremenog hrvatskog identiteta, te je autorica nekoliko znanstvenih i stručnih radova i sudionica niza međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, gdje je predstavljala rezultate empirijskih istraživanja provedenih na hrvatskom društvu o: religijskim simbolima, značenjima simbola zastave Europske unije, odnosa prema različitim narodima i religijama, kulturnoj raznolikosti i očuvanju kulturne baštine, kao i iz područja socijalne ekologije i ruralne sociologije. Dobitnica je nekoliko stipendija od kojih je najistaknutija Fulbright stipendija vlade SAD-a u sklopu koje je 2011./2012. akademsku godinu provela na University of California Los Angeles. Nagrađivana je „Rektorovom nagradom“ Sveučilišta u Zagrebu te nagradom „Franjo Marković“ Filozofskog fakulteta. Od 2008. članica je uredništva a od 2013. kourednica domaćeg znanstvenog časopisa „Socijalna ekologija“. Članica je niza domaćih i međunarodnih strukovnih organizacija, uključujući American Sociological Association, European Sociological Association, The Society for the Study of Symbolic Interactionism, Hrvatskog sociološkog društva, Hrvatskog bioetičkog društva te Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva.