dr. sc. Zdravka Hincak, izvanredna profesorica

Ured: f3
Telefon: +385 1 6060 787
E-mail: zhincak@ffzg.hr
Konzultacije: zimski semestar: utorak 9.30-10.30h, srijeda 9.30-10.30 h;
ljetni semestar: utorak 9.30-10.30h, srijeda 13.00-14.00 h

Kolegiji:

Uvod u forenzičnu antropologiju (http://theta.ffzg.hr/ECTS/Predmet/Index/4352)
Forenzična antropologija – analiza trauma i osobna biologija (http://theta.ffzg.hr/ECTS/Predmet/Index/842)

Biografija

Diplomirani inženjer geologije, smjer geologija-paleontologija, diplomirala je 1995.
godine na Zajedničkom studiju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i Prirodoslovnomatematičkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na bioarheološkoj temi
„Najranija indoeuropska seoba prema arheološkim nalazima iz Slavonije“ iz područja
humanističkih znanosti, polja arheologija 2005. godine. Od 2003-2008. godine radi kao
biološki antropolog i zooarheolog na brojnim arheološkim nalazištima u okviru projekta
„Arheologija na autocestama Slovenije“. Vanjska je suradnica Inštituta za dediščino
Sredozemlja, Znanstveno raziskovalnega centra v Kopru, Univerze na Primorskem od 2005.
godine. Od 2008. godine zaposlena je na Katedri za arheometriju i metodologiju Odsjeka za
arheologiju i predaje na dodiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju arheologije
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bila je istraživač- suradnik na projektima:
„Archaeological Relations on the Region of Mediterranean, Alps and Pannonian Plane:
Selected Chapters of the European Cultural History“ (bilateralni projekt Slovenija-Hrvatska,
MZOS 2011-2013), “Vučedolska kultura na tlu Hrvatske” (prof. Aleksandar Durman, MZOS
2007-2013), “Razvoj sustava za DNA analizu arheoloških koštanih uzoraka” (prof. Damir
Marjanović, MZOS 2007-2011), „Govrlevo at Skopje: Multidisciplinary Project –
Archaeological and Historical – Ethnological Research“ (prof. Mitja Guštin, Slovenija 2004-
2007). Usavršavanja u inozemstvu obuhvaćaju područje forenzične antropologije 2012.
godine (Forensic Division Unit, Podrinje Identification Project, International Commission on
Missing Persons, Tuzla, Bosna i Hercegovina) te biološke antropologije i zooarheologije
2006., 2005, 1998.. godine (biološka antropologija – Berlin, Njemačka, u okviru njemačkoslovenske
suradnje Inštituta za dediščino Sredozemlja ZRC-UP, zooarheologija- Prag, Češka,
u okviru suradnje Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta u
Zagrebu i Češke akademije znanosti i umjetnosti). Aktivna je na domaćim i inozemnim
znanstvenim skupovima i organizacijama ljetnih škola biološke antropologije (Koper,
Slovenija- 2010, Lobor, Hrvatska- 2013, 2014). Od 2005. članica je uredničkog odbora
znanstvenog časopisa “Studia universitatis hereditati” (Založba Univerze na Primorskem,
Slovenija). Članica je Europskog udruženja antropologa, Hrvatskog antropološkog društva,
Slovenskog antropološkog društva i Slovenskog arheološkog društva.
Područje interesa: prirodne znanosti u arheologiji, biološka antropologija (biologija koštanog
sustava, paleopatologija, arheologija prehrane), forenzična antropologija, zooarheologija.

BIBLIOGRAFIJA
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=279096