Studentski predstavnici


AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ – predstavnici

1. godina
Predstavnik: Filip Tiljak, e-mail: filiptiljak@gmail.com
Zamjenik: Tibor Đurđev, e-mail: tibordurdev@gmail.com

2. godina
Predstavnik: Filip Huić, e-mail: filiphuic14@gmail.com
Zamjenica: Monika Grgić, e-mail: monikagrgic40@gmail.com

3. godina
Predstavnik: Matija Krizmanić, e-mail: krizmanicmatija@gmail.com
Zamjenik: Petar Vid Keserica, e-mail: vid.keserica@yahoo.com

DIPLOMSKI STUDIJ – predstavnici

1. godina
Predstavnica: Marija Vukovojac-Dugan, e-mail: marijavd@hotmail.com
Zamjenica: Marija Vančina, e-mail: vancinamarija@gmail.com

2. godina
Nisu izabrani.