Uvjeti za upis


UVJETI ZA UPIS DVOPREDMETNOG DIPLOMSKOG STUDIJA ANTROPOLOGIJE

  • Sve potrebne i autorizirane informacije o prijavama i upisima na diplomske studije Filozofskoga fakulteta dostupne su na poveznici: http://www.ffzg.unizg.hr/diplomski-upisi/
  • Diplomski studij antropologije otvoren je svim studentima koji su završili sveučilišni preddiplomski studij u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.
  • Kvalifikacijski ispit ne provodi se u slučaju da broj prijavljenih kandidata ne premašuje upisnu kvotu. U slučaj da se prijavi više kandidata od dozvoljene upisne kvote, svi kandidati pristupaju motivacijskom razgovoru.
  • Dodatni uvjet je prosjek ocjena/uspjeh na preddiplomskom studiju. Konačna rang lista oblikuje se temeljem:
    a) prosjeka ocjena/uspjeha na preddiplomskom studiju (30%)
    b) uspješnosti motivacijskog razgovora (70%)
  • Informacije o razlikovnim ispitima prema završenim preddiplomskim studijima dostupne su ovdje.