Početak nastave na kolegijima “Globalizacija i lokalne kulturne prakse” i “Kultura i identitet”

Nastava na kolegijima “Globalizacija i lokalne kulturne prakse” i “Kultura i identitet” koje održava dr. sc. Tibor Komar započet će prema objavljenom rasporedu u ponedjeljak, 10. listopada 2022.