Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2020.

Poštovani,

obavještavamo vas da je objavljen Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2020.  Prijave na natječaj predaju se do zaključno 12. veljače 2020. godine.

Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Detaljnije u Natjecaj za sufinanciranje studentskih projekata 2020.

OBRAZAC ZA PRIJAVU STUDENTSKIH PROJEKATA_2020.