Kristina Vugdelija, assistant


OFFICE: C-006
PHONE: +385 1 4092 131
E-MAIL: kvugdeli@ffzg.hr
OFFICE HOURS: by appointment

BIOGRAFIJA
Rođena u Zagrebu 1988. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine završila  je preddiplomski, a 2013. godine diplomski studij etnologije i kulturne antropologije i hrvatskog jezika i književnosti.  Za svoje rezultate na studiju dvaput je nagrađena dekanovom Nagradom za izvrsnost u studiju.
Tijekom studija sudjelovala je u više terenskih istraživanja na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju, a od 2010. do 2013. i u istraživanjima u okviru projekta „Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca“ voditeljice prof. dr. sc. Milane Černelić. Bavila se temama identiteta i društvenog sjećanja, a rezultate svojih istraživanja prezentirala je na više stručnih i znanstvenih skupova. Za istraživanja provedena u sklopu projekta 2011. godine dobila je fakultetsku Nagradu „Franjo Marković“.
Na Filozofskom fakultetu 2014. godine upisala je poslijediplomski doktorski studij etnologije i kulturne antropologije te izrađuje doktorski rad na temu tvorbe nacionalnih heroja u suvremenim kulturama sjećanja u Hrvatskoj. Od 2016. godine polaznica je međunarodnog programa doktorskog usavršavanja Transformations in European Societies pri sveučilištu Ludwig-Maximilians u Minhenu, a u suradnji sa sveučilištima u Baselu, Grazu, Edinburghu, Kopenhagenu, Murciji, Tel Avivu i Zagrebu.
Nakon diplomiranja radila je u Hrvatskoj zakladi za znanost kao koordinatorica na provedbi programa financiranja znanstveno-istraživačkih projekata i mladih istraživača/doktoranada. Od rujna 2017. zaposlena je kao asistentica na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju, na Katedri za antropologiju.
Područja njezina znanstvenog interesa su politička antropologija, antropologija društvenog sjećanja, studije identiteta te studije heroja i heroizma.