Scientific and Research Projects

Scientific and Research Projects


ZAVRŠENI ZNANSTVENI PROJEKTI

ETNOLOŠKA BAZA PODATAKA KAO IZVOR ZNANJA O ETNIČKIM I NACIONALNIM IDENTITETIMA (130-1301679-1325)

Voditelj: dr. sc. Branko Đaković, red. prof.
Suradnici: Marijana Belaj, Tanja Bukovčan, Zlatko Mileusnić, Ivona Grgurinović, Duško Petrović, Ivan Šestan
Opis: http://zprojekti.mzos.hr/
Bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=130-1301679-1325&print=true

 

HRVATSKA ETNOGRAFSKA BAŠTINA U KONTEKSTU KULTURNIH POLITIKA(130-1300855-3477)

Voditelj: dr. sc. Tihana Petrović Leš, izv. prof.
Suradnici: Sanja Lončar, Tomislav Pletenac, Nevena Škrbić Alempijević, Branka Traživuk Vojnović, Žarko Španiček
Opis: http://zprojekti.mzos.hr
Bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=130-1300855-3477&print=true

 

IDENTITET I ETNOKULTURNO OBLIKOVANJE BUNJEVACA (130-0000000-3479)

Voditelj: dr. sc. Milana Černelić, red. prof.
Suradnici: Jadranka Grbić, Tea Mayhew, Tihana Rubić, Marijeta Raković Iveta
Opis: http://zprojekti.mzos.hr
Bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=130-0000000-3479&print=true

 

KULTURNE PREDSTAVE HRVATSKOG PROSTORA: POSTKOLONIJALNOST I HRVATSKA ETNOLOGIJA (130-1890667-1040)

Voditelj: dr. sc. Tomislav Pletenac, izv. prof.
Suradnici: Petra Kelemen, Sanja Potkonjak, Reana Senjković-Svrčić, Robert Šešerko
Opis: http://zprojekti.mzos.hr
Bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=130-1890667-1040&print=true

 

SAKRALNA INTERPRETACIJA KRAJOBRAZA (130-0000000-3476)

Voditelj: dr. sc. Tomo Vinšćak, izv. prof.
Suradnici: Vitomir Belaj, Silvio Braica, Tibor Komar
Opis: http://zprojekti.mzos.hr
Bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=130-0000000-3476&print=true

 

BILATERALNI PROJEKT “NACIONALNI PARKOVI: KONSTRUKCIJA BAŠTINE I ULOGA DRŽAVE” (2012.-2013.)
Voditelji: dr. sc. Juraj Fikfak, dr. sc. Goran Pavel Šantek, izv. prof.
Suradnici: Tibor Komar

IDENTITET I ETNOGENEZA PRIMORSKIH BUNJEVACA (2002.-2006.)
Voditeljica: dr. sc. Milana Černelić, izv. prof.
Suradnici: dr. sc. Marijana Belaj, dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, Marijeta Rajković
Link: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=27072

ORGANIZIRANO KUĆNO RUKOTVORSTVO (2002.-2006.)
Voditeljica: dr. sc. Tihana Petrović Leš, doc.
Suradnici: dr. sc. Tomislav Pletenac, Tanja Bukovčan, Sanja Potkonjak
Link: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=27073

UNIŠTENA TRADICIJSKA KULTURA ZAPADNE SLAVONIJE (1997.-2002.)
Voditelj: dr. sc. Vitomir Belaj

ZDRUŽIVANJA I NJIHOVI ETNOLOŠKI POKAZATELJI
Voditeljica: dr. sc. Marija Išgum

TEMATSKA ETNOLOŠKA ISTRAŽIVANJA (1988.-1990.)
Voditelj: dr. sc. Branko Đaković