Etika i antropologija – seminari

Mole se studenti koji su upisali kolegij Etika i antropologija, a nisu bili na nastavi 14. listopada, da se jave asistentici Ivi Grubiši na iva.grubisa@ffzg.hr zbog odabira seminarske teme.