Obavijest – doc. dr. sc. Sanja Lončar

Doc. dr. sc. Sanja Lončar će dana 16.11.2022. konzultacije održati od 17.30 sati.