OBAVIJEST – POSJET I STRUČNO VODSTVO: Izložba “Planjke, vugli, cifre – dokumentiranje drvene arhitekture Turopolja – starija i nova građa u dijalogu”, Muzej Turopolja, Velika Gorica, 22. ožujka 2024.

U petak, 22. ožujka 2024. godine u 10.30 u Muzeju Turopolja u Velikoj Gorici održat će se posjet aktualnoj izložbi “Planjke, vugli, cifre – dokumentiranje drvene arhitekture Turopolja – starija i nova građa u dijalogu” pod vodstvom autorica izložbe Maje Ergović više kustosice dokumentaristice (Muzej Turopolja) i izv. prof. dr. sc. Sanje Lončar (Filozofski fakultet u Zagrebu) i stručnog suradnika izv. prof. dr. sc. Hrvoja Tomića (Geodetski fakultet u Zagrebu) . Dobrodošli ste!

Cilj je izložbe ukazati na potrebu i važnost kontinuiranog dokumentiranja drvene arhitekture na području Turopolja. Izložba donosi izbor starije dokumentacije nastale od 19. st. do suvremenosti i nove dokumentacije nastale tijekom 2022. i 2023. godine. Na primjerima se propituju načini i izazovi dopunjavanja, obogaćivanja i korištenja dokumentacije o drvenoj arhitekturi, pokazuju se mogućnosti korištenja suvremenih tehnologija u dokumentiranju kao i mogućnosti povezivanja procesa dokumentiranja i dokumentacije o drvenoj arhitekturi sa srednjoškolskim i visokim obrazovanjem.

Izložbi je prethodilo niz istraživačkih aktivnosti i aktivnosti popularizacije baštine. Veliki doprinos u stvaranju građe i njenoj prilagodbi za izložbu te u oblikovanju vizualnog identiteta dali su stručni suradnici izv. prof. dr. sc. Hrvoje Tomić (Geodetski fakultet), majstor tesar Pepo Cvetković, majstori stolari Goran Selanac i Marijan Dragičević s učenicima (Strukovna škola Sisak) i Matija Dronjić (mcs –  Obrt za kreativne usluge). Zahvaljujemo se svim stručnim suradnicima, sugovornicima na terenu, ustanovama koje su ustupale građu te svima koji su financijski, organizacijski i na drugi način dali potporu u realizaciji izložbe. Izložba je otvorena do 19 svibnja 2024. godine.