Predavanje iz kolegija Uvod u forenzičnu antropologiju

Odgađa se predavanje iz kolegija Uvod u forenzičnu antropologiju, 01.03.2023., zbog spriječenosti nastavnice. Nastava će se odraditi u dogovoru sa studentima.