dr. sc. Nicole Butterfield


Dr. sc. Nicole Butterfield boravila je na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao istraživačica u okviru programa NEWFELPRO – Marie Curie (Novog međunarodnog programa stipendiranja i mobilnosti za iskusne istraživače). Prije toga (2012. – 2015.) radila je kao predavačica i istraživačica na Odsjeku za anglistiku i Institutu za anglistiku i amerikanistiku Sveučilišta u Segedu (Mađarska) gdje je bila i članica istraživačke grupe za rodna istraživanja. Kao gostujuća predavačica radila je i na Odsjeku za rodne studije Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti, gdje je vodila kolegij “Aktivizam, NVO-i i transnacionalna spolna politika”. Na istom sveučilištu doktorirala je 2014. s disertacijom “LGBTIQ zagovaranje na križištu transnacionalnih i lokalnih diskursa o ljudskim pravima i građanskim pravima u Hrvatskoj”. Ostala međunarodna istraživačka iskustva uključuju istraživačko gostovanje tijekom 2009. godine na Odsjeku za ženske studije Sveučilišta Duke (Sjeverna Karolina, SAD) te istraživačke posjete Sveučilištu Humboldt u Berlinu 2012. godine. Njezini trenutačni istraživački interesi uključuju spolnu i identitetsku politiku, teorije ljudskih prava, transnacionalna građanska prava, neoliberalizam u postsocijalističkim društvima, te ruralnu nenormativnu spolnost.

Trenutno istraživanje: Geografija nenormativne seksualnosti u Hrvatskoj

Istraživanje koje će se provoditi tijekom 12 mjeseci financirano je sredstvima programa NEWFELPRO – Marie Curie (Novog međunarodnog programa stipendiranja i mobilnosti za iskusne istraživače), a ima za cilj istražiti svakodnevnicu osoba koje se identificiraju kao homoseksualne, biseksualne, transseksualne osobe ili osobe drugih manjinskih seksualnih identiteta koje žive u ruralnom području Republike Hrvatske, odnosno u gradovima ili selima smještenim na periferiji urbanih središta. Istraživanjem se želi propitati kako ekonomski, društveni i kulturni čimbenici, poput manjih neformalnih društvenih mreža (uključujući internetske društvene mreže), obiteljskog života, lokalnih institucija i mogućnosti zapošljavanja, oblikuju iskustva i mogućnosti navedenih osoba.

Bibliografija
2016. “Sexual Politics and Activism in Croatia in the Context of EU Accession”. U On the Rainbow Way to Europe: LGBT Activism and Europeanisation in the Post-Yugoslav Space, ur. Bojan Bilic. London: Palgrave Macmillan. (prihvaćeno za objavu)

2016. “Professionalization in Sexual Politics and Activism in Croatia”. Special Issue “Europeanisation and LGBT Activism in the Post Yugoslav Space” in Southeastern Europe, ur. Bojan Bilic. (prihvaćeno za objavu)

2013. “Sexual Rights as a Tool for Mapping Europe: Discourses of Human Rights and European Identity in Activists’ Struggles in Croatia”. U Queer Visibility in Post-Socialist Cultures, ur. Nárcisz Fejes and Andrea P. Balogh. Bristol: Intellect.