Monthly Archives: February 2024

Poziv na predavanje dr. sc. Maria Katića

Odjel za arheologiju i etnologiju Matice hrvatske i Knjižnica Vladimira Nazora (KGZ) pozivaju vas na predavanje iz ciklusa HRVATSKA MITSKA BAŠTINA U (RANOME) SREDNJEM VIJEKU – Igra kolo u dvadeset i dva – Mitska simbolika boja u sklopu kojeg će izv. prof. dr. sc. Mario Katić održati programsko predavanje pod nazivom “Biljeg smrti”. Predavač će pokazati prožimanje različitih vjerovanja i njihove materijalne manifestacije u prostoru. Povezujući vjerovanja u duše pokojnika, nadnaravna bića, kult vegetacije i liminalnost prostora, problematizirat će na koji način su se indoeuropske religijske konceptualizacije prenijele u folklorne prakse i vjerovanja suvremenih europskih naroda. Detaljne informacije na pozivnici. Predavanje će se održati u Matici hrvatskoj 20. veljače 2024. u 18 h.