Daily Archives: 21/03/2024

mobilnaEKA – poziv na predavanja 26.3.2024.

mobilnaEKA – Platforma za mobilnost i međunarodnu suradnju etnologa i kulturnih antropologa Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom sekcijom ECOVAST-a – Europskog vijeća za sela i male gradove i Društvom „Terra banalis“ – projekt „Endangered Wooden Architecture in Banovina/Banija, Pokuplje and Posavina Regions (Croatia, EU)“ pozivaju Vas na predavanja: Prezentacija projekta „Putovima baštine – s obje strane rijeke Kupe“ 2000. – 2005. koje će održati Tihana Stepinac Fabijanić, prof. (Hrvatska sekcija ECOVAST-a) i Ususret Ruti drvene arhitekture središnje Hrvatske koje će održati izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), izv. prof. dr. sc. Goran Andlar (Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) i izv. prof. dr. sc. Petra Kelemen (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) u utorak, 26. ožujka 2024. godine u 14 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predavaonica A125.

Detaljnije informacije o predavanjima nalaze se na linku