Uvjeti za upis


UVJETI ZA UPIS DVOPREDMETNOG DIPLOMSKOG STUDIJA ETNOLOGIJE I KULTURNE ANTROPOLOGIJE

  • Sve potrebne i autorizirane informacije o prijavama i upisima na diplomske studije Filozofskoga fakulteta dostupne su na poveznici: http://www.ffzg.unizg.hr/diplomski-upisi/
  • Diplomski studij etnologije i kulturne antropologije otvoren je svim studentima koji su završili sveučilišni preddiplomski studij u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.
  • Kvalifikacijski ispit ne provodi se u slučaju da broj prijavljenih kandidata ne premašuje upisnu kvotu. U slučaj da se prijavi više kandidata od dozvoljene upisne kvote, svi kandidati pristupaju motivacijskom razgovoru.
  • Dodatni uvjet je prosjek ocjena/uspjeh na preddiplomskom studiju. Konačna rang lista oblikuje se temeljem:
    a) prosjeka ocjena/uspjeha na preddiplomskom studiju (30%)
    b) uspješnosti motivacijskog razgovora (70%)

Motivacijski razgovor je razgovor s kandidatima o motiviranosti za studij te o pročitanoj literaturi, izboru naslova koji je mišljen kao dio pripreme kandidata za motivacijski razgovor:

1) Čapo Žmegač et. al. 1998. Hrvatska etnografija. Zagreb: Matica hrvatska
2) Čapo Žmegač et. al. 2006. Etnologija bliskoga. Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Naklada Jesenski i Turk
3) Rihtman Auguštin, Dunja. 2001. Etnologija i etnomit. Zagreb: ABS95 – Naklada Publica
4) Moore, Jerry D. 2013. Uvod u antropologiju. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk