Dopusnica

PROGRAM STUDIJA – prijediplomski


Dopusnica

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa temeljem članka 51. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04) izdalo je 2. lipnja 2005. godine Dopusnicu (Kl: UP/I – 602-04/05-16/255; Ur. br.:533-07-05-2) Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Ivana Lučića 3, za izvođenje prijediplomskog sveučilišnog studija Etnologija i kulturna antropologija (dvopredmetni).