Povjerenstvo za kvalitetu

Na sjednici Vijeća Odsjeka, održanoj 4. prosinca 2018. imenovano je povjerenstvo za kvalitetu Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju na mandat od 3 godine, u sastavu:

1. doc. dr. sc. Tihana Rubić (Povjerenica za kvalitetu/predsjednica povjerenstva)
2. doc. dr. sc. Sanja Potkonjak (članica/pročelnica)
3. doc. dr. sc. Hrvoje Čargonja (član/ISVU koordinator)
4. Matija Krizmanić (član/student preddiplomskog studija antropologije)
5. Lorena Drakula (članica/studentica diplomskog studija etnologije i kulturne antropologije)