Povjerenstvo za kvalitetu

Povjerenstvo za kvalitetu Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju imenuje se na mandat od 3 godine. Sastav povjerenstva (mandat do 1. listopada 2026.):

1. doc. dr. sc. Hrvoje Čargonja (Povjerenik za kvalitetu/predsjednik povjerenstva)
2. prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš (članica/pročelnica)
3.  prof. dr. sc. Tihana Rubić (članica, zamjenica pročelnice)
4. Aneta Lea Baljak (članica, predstavnica 2. godine diplomskog studija Etnologije i kulturne antropologije)
5. Magdalena Devčić (članica, predstavnica 1. godine diplomskog studija Antropologije)