Povjerenstvo za kvalitetu

Na sjednici Vijeća Odsjeka, održanoj 4. prosinca 2018. imenovano je povjerenstvo za kvalitetu Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju na mandat od 3 godine, u sastavu:

1. doc. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta (Povjerenica za kvalitetu/predsjednica povjerenstva)
2. doc. dr. sc. Tibor Komar (član/pročelnik)
3. doc. dr. sc. Hrvoje Čargonja (član/ISVU koordinator)
4. Ivana Primorac (članica/studentica preddiplomskog studija etnologije i kulturne antropologije)
5. Matija Krizmanić (član/student diplomskog studija antropologije)