Povjerenstvo za kvalitetu

Povjerenstvo za kvalitetu Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju imenuje se na mandat od 3 godine. Trenutni sastav povjerenstva (do 1. prosinca 2021.):
1. doc. dr. sc. Sanja Lončar (Povjerenica za kvalitetu/predsjednica povjerenstva)
2. doc. dr. sc. Tibor Komar (član/pročelnik)
3. doc. dr. sc. Hrvoje Čargonja (član/ISVU koordinator)
4. Ivana Primorac (članica/studentica preddiplomskog studija etnologije i kulturne antropologije)
5. Matija Krizmanić (član/student diplomskog studija antropologije)