Povjerenstvo za kvalitetu

Povjerenstvo za kvalitetu Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju imenuje se na mandat od 3 godine. Sastav povjerenstva (mandat od 1. listopada 2021.):
1. doc. dr. sc. Sanja Lončar (Povjerenica za kvalitetu/predsjednica povjerenstva)
2. prof. dr. sc. Goran Pavel Šantek (član/pročelnik)
3. doc. dr. sc. Hrvoje Čargonja (član/ISVU koordinator)
4. Ines Bačan (članica/studentica studija etnologije i kulturne antropologije)
5. Barbara Bubalo (članica/studentica studija antropologije)