Izdanja djelatnika Odsjeka

Valentina Gulin Zrnić i Nevena Škrbić Alempijević. Grad kao susret. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo i Institut za etnologiju i folkloristiku, 2019. opširnije
Milana Černelić, gl. ur., uredništvo: Tomislav Augustinčić, Katarina Čeliković, Sonja Periškić Pejak, Tihana Petrović Leš,  Tomislav Žigmanov. Tradicijska baština, identitet i migracije bačkih Hrvata Šokaca. Zagreb: FF Press, Subotica: Zavod za kulturu Vojvođanskih Hrvata. 2018. Link.
Marijeta Rajković Iveta, Petra Kelemen i Drago Župarić-Iljić, ur. Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe. Zagreb: FF-press, 2018. opširnije
Marijeta Rajković Iveta i Matija Dronjić. Hrvati u Boki kotorskoj. Migracije, svadbeni običaji, identiteti. Zagreb-Tivat: Srednja Europa, Kulturno zavičajno udruženje “Napredak” Gornja Lastva, 2018.opširnije

Milana Černelić. Bunjevci: migrations, traditional heritage, identities. Scholars’ press, Beau Bassin, 2018. Knjiga je dostupna besplatno preko platforme FF Open Press na ovom linku.
Tihana Rubić: Nezaposleni u gradu – antropologija rada i neformalne ekonomije. Zagreb: hed biblioteka, 2017. opširnije
Marijeta Rajković Iveta i Vladimir Iveta. Oni koji noću ustaju iz groba: vampiri od lokalnih priča do popularne kulture. Zagreb: Srednja Europa, 2017. opširnije
Goran Pavel Šantek: Dinamo – to smo mi! Antropološki ogledi o Dinamu i njegovim navijačima. Zagreb: FF Press, 2017. Knjiga je dostupna besplatno preko platforme FF Open Press na ovom linku. opširnije
Milana Černelić. Bunjevci – ishodišta, sudbine, identiteti. Zagreb: FF Press, Subotica: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2016. opširnije
Nevena Škrbić Alempijević, Sanja Potkonjak, Tihana Rubić. Misliti etnografski. Kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji. Zagreb: hed biblioteka i FF press, 2016. opširnije
Duško Petrović. Izbjeglištvo u suvremenom svijetu. Od političkoteorijskih utemeljenja do biopolitičkih ishoda. Zagreb: Naklada Ljevak, 2016. opširnije
Josip Zanki, Marijana Paula Ferenčić, Nevena Škrbić Alempijević, Sanja Potkonjak, Marijana Belaj, ur. Od državne umjetnosti do kreativnih industrija / Transformacija rodnih, političkih i religijskih narativa. Zagreb: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 2015.
Boris Perić i Tomislav Pletenac. Zemlja iza šume. TIM Press, Zagreb, 2015. opširnije
Milana Černelić, Jadranka Grbić Jakopović, Marijeta Rajković Iveta, Tihana Rubić, Matija Dronjić, Mihovil Gotal, ur. Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu. Zagreb: FF Press, Subotica: Zavod za kulturu Vojvođanskih Hrvata. 2014. opširnije
Milana Černelić, gl. ur., uredništvo: Katarina Čeliković, Bojana Poljaković, Marijeta Rajković Iveta, Tihana Rubić, Dinko Šokčević, Tomislav Žigmanov. Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Bunjevaca. Zagreb: FF Press, Subotica: Zavod za kulturu Vojvođanskih Hrvata. 2014. opširnije
Jadranka Grbić Jakopović. Multipliciranje zavičaja i domovina. Hrvatska dijaspora: kronologija, destinacije, identitet. Zagreb: FF Press, 2014. opširnije
Sanja Potkonjak. Teren za etnologe početnike. Zagreb: hed biblioteka i FF press, 2014. opširnije
Drago Roksandić, Marijeta Rajković Iveta, Tihana Rubić, ur. Kula Jankovića: Spomenik kulture – pokretač održivog razvoja Ravnih kotara. Zagreb: Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije – FFZG – Plejada d.o.o. Zagreb, 2014. opširnije
Marijeta Rajković Iveta. Česi u Jazveniku/ Češi v Jazveniku. Daruvar, NIU Jednota, 2013. opširnije
Naslovnica_Petrovic_Les_2013 Tihana Petrović Leš, ur. Čipkarstvo i djeca. U čast pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. 17. međunarodni festival čipke u Lepoglavi. 19.-22. rujna 2013. Vodič kroz izložbe. Lepoglava: Grad Lepoglava; Udruga Ekomuzeja Lepoglava, 2013.
Belaj_Marijana_Milijuni Marijana Belaj. Milijuni na putu. Antropologija hodočašća i sveto tlo Međugorja. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2012. opširnije
Naslovnica_Kelemen_Skrbic Petra Kelemen i Nevena Škrbić Alempijević. Grad kakav bi trebao biti: etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2012. opširnije
Scan-130926-0001 Tomo Vinšćak. Tibetski buddhizam i bön. Zagreb: Ibis grafika, 2011. opširnije
Naslovnica_Dakovic_Igre Branko Đaković. Igre oko vatre: prilog etnološkim istraživanjima o vatri. Samobor: Meridijani, 2011. opširnije
Santek Goran Pavel Šantek: Anthropos religiosus: antropološko-religijski ogledi. Zagreb: Ibis grafika, 2011. opširnije
Scan-151019-0002 Marin Borzić, Tereza Kaurinović, Nora Kuluz, Jadranka Grbić Jakopović, Snježana Zorić. Sarajevo. Interkulturalnost i međureligijski dijalog. Zadar: Studentski zbor Sveučilišta u Zadru, 2011. opširnije
NASLOVNICA_Usora Petra Srbljinović, Mario Katić, Danijela Birt, Krešimir Bermanec, Matija Dronjić, Mario Žbulj, Martina Lekić Krivić, Snježana Zorić, Jadranka Grbić Jakopović. Usora. Prošlost, običaji, životna svakodnevica. Zagreb: Zavičajni klub Usorskog kraja, 2011. opširnije
Naslovnica_Petrovic_Les__Leček Suzana Leček i Tihana Petrović Leš. Znanost i svjetonazor: etnologija i prosvjetna politika Banovine Hrvatske 1939.-1941. Zagreb: Slavonski Brod: Srednja Europa: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2010. opširnije
Santek_2010 Andrej Pleterski i Goran Pavel Šantek, ur. Mirila: kulturni fenomen. Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2010.. opširnije
Naslovnica_Cernelic_RAjkovic Milana Černelić i Marijeta Rajković Iveta, ur. Zapisi iz gornjih Ravnih kotara: etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini. Zagreb: FF press [i. e] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zahrebu, 2010. opširnije
Etnolog_V_Belaj Tihana Petrović Leš, ur. Etnolog Vitomir Belaj: zbornik radova povodom 70. rođendana Vitomira Belaja. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2009.
Naslovnica_Spomenica_Etnoloskog_drustva Tihana Rubić, Nevena Škrbić Alempijević, Željka Jelavić i Željka Petrović Osmak, ur. 50 godina Hrvatskog etnološkog društva: (1959. – 2009.). Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, 2009. opširnije
Krivi_Put_3 Milana Černelić, Marijeta Rajković i Tihana Rubić, ur. Živjeti na Krivom Putu. Sv. 3, Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka. Gradski muzej Senj, Zagreb: FF Press, 2009. opširnije
Naslovnica_krivi_put_dva Milana Černelić, Marijeta Rajković i Tihana Rubić, ur. Živjeti na Krivom Putu. Sv. 2. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima. Gradski muzej Senj, Zagreb: FF Press, 2009. opširnije
Naslovnica_Potkonjak Željka Jelavić, Sanja Potkonjak i Helena Rožman. Jedna granica – dvije etnologije? Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, 2009. opširnije
Manda Svirac. Vođinci: vrijeme – ljudi – događaji. Vođinci: Rkt župni ured Kraljice svete Krunice, 2009.
Petrovic_LEs_Lepoglavsko_cipkarstvo Tihana Petrović Leš. Lepoglavsko čipkarstvo. Zagreb: Srednja Europa, 2008. opširnije
Naslovnica_Pletenac_2008 Boris Perić i Tomislav Pletenac. Fantastična bića Istre i Kvarnera. Zagreb: Vuković & Runjić, 2008. opširnije
Naslovnica_krivi_put_dva Milana Černelić, Marijeta Rajković i Tihana Rubić, ur. Živjeti na Krivom Putu. Sv. 1. Gradski muzej Senj, Zagreb: FF Press, 2008.
Naslovnica_Belaj_2007 Vitomir Belaj. Hod kroz godinu: pokušaj rekonstrukcije prahrvatskoga mitskoga svjetonazora. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2008.
Cernelic_Bunjevacke_studije Milana Černelić. Bunjevačke studije. Zagreb: FF press, 2006. opširnije
Naslovnica_Skrbic_O_Titu Nevena Škrbić Alempijević i Kirsti Mathiesen Hjemdahl, ur. O Titu kao mitu: proslava Dana mladosti u Kumrovcu. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Srednja Europa, 2006. opširnije
Naslovnica_Petrovic_Les_Pletenac_2006 Tihana Petrović Leš i Tomislav Pletenac, ur. Etnologija i kulturni turizam = Ethnology and cultural tourism / Ljetna škola Filozofskog fakulteta, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Rab, 2005. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2006. opširnije
Tihana Petrović Leš. Tekstilno rukotvorstvo i odijevanje karaševskih Hrvata. Zagreb: Međunarodni centar za usluge u kulturi, Posudionica i radionica narodnih nošnji, 2006.
Petrovic_Les_2006 Tihana Petrović Leš, ur. Festivali čipke i kulturni turizam: zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa, Lepoglava, rujan 2005. Lepoglava: Turistička zajednica grada Lepoglave; Grad Lepoglava, 2006.
uciteljice Tihana Petrović Leš, ur. Učiteljice, dizajnerice, čipkarice: zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa: [Lepoglava, rujan 2004.]. Lepoglava: Turistička zajednica grada Lepoglave, 2005.
Tihana Petrović, ur. Narodne i/ili nacionalne čipke: zbornik radova sa znastveno-stručnoga skupa, Lepoglava, rujan 2003. Lepoglava: Turistička zajednica grada Lepoglave; Grad Lepoglava, 2004.
Tihana Petrović, ur. Čipka u kulturi tekstila i odijevanja: zbornik radova sa znastveno-stručnoga skupa, Lepoglava, rujan 2002. Lepoglava: Turistička zajednica grada Lepoglave; Grad Lepoglava, 2003.
Tihana Petrović, ur. Središnji čipkarski tečaj u Beču: povijest, djelovanje i recepcija u zemljama Austro-Ugarske Monarhije: zbornik radova sa znanstveno stručnoga skupa, Lepoglava, 2001. Lepoglava: Grad Lepoglava, 2002.
drvece Tomo Vinšćak. Vjerovanja o drveću u Hrvata: u kontekstu slavističkih istraživanja. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2002. opširnije
Manda Svirac. Nakon susreta s pastirima: pastiri u hrvatskim obiteljskim zadrugama. Zagreb: Družina, 2002.
Petrovic_Les_2002 Tihana Petrović. Hrvatske čipke u Europi: zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa, Lepoglava 1999. Lepoglava: Turistička zajednica, 2000.
Tihana Petrović. Hrvatske čipke – nova istraživanja: zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa, Lepoglava, 25.-27. rujna 1998. Lepoglava: Turistička zajednica Lepoglave, 1999.
hod_kroz_godinu Vitomir Belaj. Hod kroz godinu: mitska pozadina hrvatskih narodnih običaja i vjerovanja. Zagreb: Golden Marketing, 1998.
Tihana Petrović. Hrvatske čipke – tradicija i budućnost: zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa, Lepoglava, 1997. Lepoglava: Turistička zajednica Lepoglave, 1998.
ref_etnografija Jasna Čapo Žmegač, Aleksandra Muraj, Zorica Vitez, Jadranka Grbić, Vitomir Belaj. Etnografija: svagdan i blagdan hrvatskog puka. Zagreb: Matica hrvatska, 1998.
Manda Svirac. Darivanje kruhom u običajima Hrvata. Zagreb: Družina, 1998.
Jadranka Grbić. Identitet, jezik, razvoj. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 1994. opširnije
Cernelic_Uloge Milana Černelić. Uloge i nazivi odabranih svatova u Bunjevaca. Zagreb: Etnološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1991.