Nevena Škrbić Alempijević, Sanja Potkonjak, Tihana Rubić. Misliti etnografski. Zagreb: hed biblioteka i FF press, 2016.

U izdanju Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, FF-press-a te hed-biblioteke (nakladničkoga niza Hrvatskoga etnološkog društva) objavljena je knjiga pod naslovom MISLITI ETNOGRAFSKI. KVALITATIVNI PRISTUPI I METODE U ETNOLOGIJI I KULTURNOJ ANTROPOLOGIJI (Zagreb, 2016.). Knjiga predstavlja dio metoda kojima se u svojim istraživanjima koriste etnolozi i kulturni antropolozi. Oblikovana je s težnjom da se etnološke i kulturnoantropološke istraživačke strategije jasnije artikuliraju te da se metodološka znanja učine dostupnima (poglavito studentima) na hrvatskom jeziku. Autorice, dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, dr. sc. Sanja Potkonjak i dr. sc. Tihana Rubić, etnologinje i kulturne antropologinje te sveučilišne nastavnice, koncipirale su izdanje kroz pet poglavlja: fenomenologija, utemeljena teorija, teorija afekta, autoetnografija i feministička etnografija. Objavljivanje knjige financijski je potpomognuto sredstvima Programskih ugovora Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2014./2015. te Hrvatske zaklade za znanost (Projekt City-making: space, culture and identity / Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet, br. 2350).