Prijediplomski

Naziv studijskog programa – Sveučilišni prijediplomski studij antropologije

• Naziv kvalifikacije – prvostupnik / prvostupnica (bakalaureus / bakalaurea) antropologije

• Predviđeno trajanje studija – trogodišnji studij, od ukupno 180 ECTS bodova na dvopredmetnom studiju 90 ECTS bodova mora biti na antropologiji

• Završnost – Program studija na prijediplomskoj razini ne predviđa polaganje završnog ispita ili obranu završnog rada kao uvjet za stjecanje prvostupničke diplome

• Zahtjevi i rezultati studijskog programa – Osnovni je cilj prijediplomskog studija antropologije upoznati studente s osnovnim  pojmovima antropologije, metodama i tehnikama znanstvenog istraživanja te im omogućiti historijski pregled antropoloških teorija. Polaznici prijediplomskog studija moraju svladati osnovne elemente antropologije te sagledati njihovu teorijsku povezanost kako bi bili u mogućnosti razumjeti i prepoznati različitost ljudskih strukturiranja i djelatnosti koje iz njih izviru. Apsolviranjem kolegija studenti stječu znanja koja im omogućuju biti aktivnim sudionicima u antropološkim istraživanjima. Nadalje, nakon studija, razvijaju vještinu prepoznavanja evolucijske karakteristike bioloških i društveno kulturnih fenomena te njihove povezanosti. Zadaci studija ostvaruju se u obveznim i izbornim predmetima.  Obaveza studenata je položiti sve ispite, napisati propisane seminarske radove i ispuniti sve druge propisane obaveze.

• Pristup daljnjim razinama kvalifikacije – Nakon završetka dvopredmetnog prijediplomskog studija, prvostupnici/ce imaju  mogućnost nastaviti svoje obrazovanje na dvopredmetnom diplomskom studiju antropologije. Završen prijediplomski studij antropologije studentima također daje mogućnost uključivanja u diplomski studij antropologije, etnologije i srodnih znanosti. Uvjete za upis na druge diplomske studije u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.