Program studija

(promjene kronološkim redoslijedom)


Korigirani program studija – DIPLOMSKI STUDIJ ANTROPOLOGIJE                    (14. srpnja 2014.)

Korigirani program diplomskog studija

Prema odluci Vijeća o izmjenama i dopunama izvedbenog plana za ak. godinu 2014./2015. u studijskom programu preddiplomskog sveučilišnog studija Antropologija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odobrena je 1. srpnja 2014., Klasa: 602-01/14-01/135, Urbroj: 3804-850-14-18.


Program studija- DIPLOMSKI STUDIJ ANTROPOLOGIJE                                 (svibanj 2005.)

Program diplomskog studija

Dostupan studijski program za diplomski studij antropologije je izvorna verzija programa koji je dopusnicu za izvođenje dobio u ak. god. 2005./2006. godine. Od tada je program u nekim aspektima doživio određene izmjene te će uskoro na stranici biti dostupan ažurirani program studija za dvopredmetni diplomski studij antropologije.