Etičko povjerenstvo Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju


Članovi povjerenstva (ožujak 2024. – ožujak 2026.):

prof. dr. sc. Darko Polšek (predsjednik)
Soba: C-009
e-mail: eticko-etnologija@m.ffzg.hr

izv. prof. dr. sc. Petra Kelemen (članica)
Soba: C-002
e-mail: eticko-etnologija@m.ffzg.hr

doc. dr. sc. Zrinka Premužić (članica)
Soba: C-009
e-mail: eticko-etnologija@m.ffzg.hr

Etičko povjerenstvo
Etičko povjerenstvo Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju sastaje se prema potrebi i u svrhu procjene neštetnosti i etičnosti istraživanja studenata prijediplomskog, diplomskog i doktorskog studija etnologije i kulturne antropologije te znanstvenih istraživanja djelatnika Odsjeka. Zadatak je Etičkog povjerenstva štititi i promicati etička načela u istraživačkom radu studenata i zaposlenika Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Etičko povjerenstvo Odsjeka za etnologiju čini tri člana koje imenuje Vijeće Odsjeka na mandat od dvije godine. Članovi Etičkog povjerenstva su nastavnici Odsjeka u znanstveno-nastavnom zvanju. Predsjednika Etičkog povjerenstva biraju članovi Etičkog povjerenstva između sebe.
U svom radu Etičko povjerenstvo se vodi odredbama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu (2007.)1 i Etičkog kodeksa Hrvatskog etnološkog društva (2013.)2.

  1. http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Dokumenti_javnost/Propisi/Pravilnici/Eticki_kodeks.pdf
  2. https://hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/o-nama/eticki-kodeks/