Međunarodna suradnja

MEĐUNARODNA SURADNJA ODSJEKA ZA ETNOLOGIJU I KULTURNU ANTROPOLOGIJU

Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju razvio je intenzivnu međunarodnu suradnju u visokom obrazovanju. Ona se realizira u različitim vidovima: mobilnošću nastavnika i studenata na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini studija; provođenjem zajedničkih znanstvenih projekata; organiziranjem terenskih istraživanja, ljetnih školi i znanstvenih skupova u koje se uključuju gostujući predavači i studenti iz inozemstva; sudjelovanjem članova Odsjeka na skupovima i u istraživanjima koje organiziraju inozemni partneri; objavljivanjem knjiga i časopisa koji sadržavaju članke temeljene na spomenutim vidovima suradnje; razmjenom knjiga, publikacija, nastavnoga materijala i informacija itd.
Od 1995. godine Odsjek je potpisnik Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije – CEEPUS. U najranijem periodu CEEPUS mobilnosti Odsjek je bio aktivan u prihvatnoj mobilnosti studenata koji su dolazili iz Austrije, Makedonije, Mađarske, Poljske, Slovačke i Češke, te Slovenije, dok su u nastavničkoj mobilnosti aktivnije bile Bugarska, Crna Gora, Rumunjska, Srbija, Bosna i Hercegovina. U posljednjih pet godina zabilježen je lagani porast odlazne studentske mobilnosti, čime se ostvarila reciprocitetna uloga CEEPUS mreže.
Nastavljajući se na prakse CEEPUS-a, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju aktivno se pridružio i mrežama mobilnosti Europske unije (Erasmus Mundus), u okviru kojih su brojni studenti diplomskih studija, a u novije vrijeme i studenti doktorskih studija, uključeni u akademsku mobilnost s drugim europskim sveučilištima. Odsjek je potpisnik brojnih međunarodnih ugovora u Erasmus mreži, od kojih su tradicionalno najintenzivniji i najdugovječniji sporazumi sa Sveučilištem u Ljubljani, Slovenija, te sa Sveučilištem u Szegedu, Mađarska. Uz to, putem Erasmus mreže ostvarena je suradnja sa sveučilištima u Halleu (Njemačka), Padovi (Italija) i Tallinu (Estonija).
Plodotvorna suradnja Odsjeka s međunarodnim partnerima također se odvija na temelju bilateralnih ugovora koje su Filozofski fakultet, a zatim i Sveučilište u Zagrebu, potpisali s inozemnim sveučilištima. Zbog raznolikosti vidova suradnje i njezine ustaljenosti svakako valja istaknuti ugovore potpisane s Jagiellonskim sveučilištem u Krakovu, Poljska (više o intenzivnoj tridesetogodišnjoj suradnji koja se odvija između Zagreba i Krakova vidi u članku Mande Svirac “Međunarodna suradnja s etnolozima Jagelonskog sveučilišta u Krakovu”, zatim sa Sveučilištem u Bergenu, Norveška (više o tome vidi u članku Nevene Škrbić Alempijević “Suradnja Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s Odsjekom za kulturalne studije i povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Bergenu, Norveška”, te sa Sveučilištem u Ljubljani, Slovenija.
Dio međunarodne suradnje također se odvija u okviru Poslijediplomskoga doktorskog studija etnologije i kulturne antropologije. Održavanjem niza gostujućih izlaganja, ali i izvođenjem samostalnih kolegija, u program studija uključili su se gostujući predavači iz Bergena (Norveška), Ljubljane (Slovenija), Malmöa (Švedska) i Edinburgha (Velika Britanija).

Tekst napisale: dr. sc. Sanja Potkonjak i dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević