Misija i vizija


MISIJA

Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju svojom kvalitetom predstavlja najprepoznatljivije i najsnažnije mjesto visokoškolskog obrazovanja u etnologiji i kulturnoj antropologiji u Republici Hrvatskoj.

Središte je intelektualno poticajnih i inovativnih istraživanja u kojima se pomoću specifičnih etnografskih pristupa daju odgovori na probleme suvremene kulturne dinamike i regionalnih društvenih, političkih, ekonomskih i kulturnih izazova.

Kao izdavač dvaju znanstvenih časopisa i suizdavač monografskih publikacija i zbornika radova Odsjek kontinuirano radi na diseminaciji rezultata suvremenih znanstvenih istraživanja i međunarodnoj prepoznatljivosti hrvatske etnologije i kulturne antropologije.

U kurikulumima preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija Odsjek njeguje emancipativan pedagoški proces koji uključuje samostalna istraživanja, kritičko mišljenje, integritet te slobodno i argumentirano iznošenje stavova.

Kao nacionalno i regionalno najprepoznatljivijem centru obrazovanja, istraživanja i izdavaštva u etnologiji i kulturnoj antropologiji cilj nam je:

• ostvariti pedagoško okružje koje će djelovati poticajno i potpomažuće za studente uključene u njega

• njegovati procese učenja koji će studentima svih razina studija pružiti priliku za osamostaljivanje u utemeljenom i društveno odgovornom mišljenju

• osigurati ishode učenja kojima je cilj povećati primjenjivost znanja i prilagođenost programa tržištu rada i kreativnim ekonomijama budućnosti

• oblikovati i usavršavati program namijenjen studentima koji se ističu željom za istraživanjem vlastitih granica učenja i mišljenja, otvorenima za stjecanje kolaborativnih vještina rješavanja problema i spremnima za istraživanje, propitivanje i aktivno djelovanje u svijetu u kojem živimo

• osmišljavati i graditi program koji će i nadalje dosljedno prepoznavati potrebe suvremenog društva i raditi na većoj internacionalizaciji znanja i znanstvenih istraživanja kroz mobilnost studenata i znanstvenog osoblja te na integraciji znanja i istraživanja s neposrednim društvenim okružjem u praktično primjenjivim projektima.

VIZIJA

Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju želi dati doprinos razvoju hrvatskog visokoškolskog i znanstvenog okruženja u kojem će se vrednovati najviši standardi osobne i profesionalne slobode i pravo na kritičko mišljenje te poticati djelovanje na oblikovanju održive i odgovorne društvene zajednice.