Arhiv

ARHIV ODSJEKA ZA ETNOLOGIJU I KULTURNU ANTROPOLOGIJU


Odsjek posjeduje bogat arhiv. On sadrži i posebno vrijednu građu Etnološkog atlasa, koju je zbog vrijednosti zaštitilo Ministarstvo kulture RH, te arhivsko gradivo vezano uz širok spektar tema iz različitih područja Hrvatske. Rukopisni fond obuhvaća građu prikupljenu u okviru znanstveno-istraživačke i nastavne djelatnosti Odsjeka u periodu od tridesetih godina 20. stoljeća do danas, a sastoji se od oko 2000 tekstovnih zapisa profesora, suradnika na projektima i studenata, podijeljenih u šest zbirki (Stariji zapisi, Seljačke obiteljske zadruge, Združivanja i njihovi etnološki pokazatelji, Seminarski radovi studenata, Diplomski radovi studenata, Nova zbirka). Arhiv se i danas obogaćuje prikupljenim gradivom u okviru projekata.
Uz rukopisnu građu, u fototeci Arhiva pohranjen je veliki broj fotografija. Kako bi se olakšalo pretraživanje i korištenje fundusa, planira se izrada baze podataka u vidu internetskog kataloga, a u svrhu zaštite najugroženijih jedinica građe započeta je njihova digitalizacija.

Tekst napisala: prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš

Povijest arhiva: http://hrcak.srce.hr/file/27077
Kontakt: prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš
Kontakt: prof. dr. sc. Branko Đaković