Dnevni arhivi: 02/04/2024

Prijava teme diplomskog rada

Svi studenti 2. godine diplomskog studija (Antropologija, Etnologija i kulturna antropologija) – neovisno o tome u kojoj ak. god. planiraju obraniti diplomski rad –  trebaju prijaviti temu svog diplomskog rada najkasnije do četvrtka, 18.4.2024. godine, ispunjavanjem molbe:

  • Molba za odobrenje teme i imenovanje mentora/komentora diplomskog rada na studiju Etnologije i kulturne antropologije (.docx)
  • Molba za odobrenje teme i imenovanje mentora/komentora diplomskog rada na studiju Antropologije (.docx)
  • Molba za odobrenje teme i imenovanje mentora/komentora jedinstvenog diplomskog rada u dvopredmetnoj kombinaciji studija (.docx ili .pdf)

Molbu obavezno moraju potpisati mentori i student. Molba se dostavlja u tajništvo fizičkim ili elektronskim putem.