Obrane diplomskih radova


U četvrtak 12. srpnja. u 11:00 sati u sobi C-003 održat će se obrana diplomskog rada studentice Ane Vlajčević pod nazivom “Pokladni običaji u Muću”
predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Tihana Rubić
članica povjerenstva: prof. dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović
mentorica: prof. dr. sc. Milana Černelić


Javna obrana diplomskoga rada studentice Nine Malčić Pirin s naslovom “Kimono-suvremena uporaba (studija slučaja: Japanke u Zagrebu)” pod mentorstvom dr. sc. Tihane Petrović Leš održat će se dana 9. ožujka 2018. godine s početkom u 13.00 h u nastavničkoj sobi C-004.


Obrana integriranog diplomskog rada Tomislava Augustinčića, pod naslovom „Goranovo proljeće: mjesto i sjećanje u kontekstu pjesničkog festivala“, održat će se u petak, 29. rujna 2017. godine, u uredu C-005, s početkom u 12 h. Diplomski rad izrađen je pod mentorstvom dr. sc. Nevene Škrbić Alempijević i dr. sc. Petre Kelemen.


U četvrtak, 21. rujna 2017. u 9.30 sati u sobi C-005 održat će se obrana diplomskog rada pod naslovom “Religija i liječenje ovisnosti – primjer Zajednice Cenacolo”, studenta Filipa Trbojevića, pred povjerenstvom u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Goran Pavel Šantek
prof. dr. sc. Jadranka Grbić
izv. prof. dr. sc. Marijana Belaj


U utorak, 19. rujna 2017. u 11:00 sati u sobi C-005 održat će se obrana diplomskog rada pod naslovom “Uporaba religije u novačenju boraca za tzv. Islamsku državu”, studenta Vigora Vukotića, pred povjerenstvom u sastavu:

doc. prof. dr. sc. Duško Petrović
izv. prof. dr. sc. Marijana Belaj
doc. dr. sc. Tarik Kulenović


U ponedjeljak, 11. rujna 2017. u 11:00 sati u sobi C-007 održat će se obrana diplomskog rada pod naslovom “Teorija u praksi: ekofeministički principi u radu udruge Zemlja za nas”, studentice Sare Morić, pred povjerenstvom u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Tomislav Pletenac
dr. sc. Ivona Grgurinovic, znan. sur.
doc. dr. sc. Sanja Potkonjak


U ponedjeljak, 10. srpnja 2017. u 15:00 sati u sobi C-005 održat će se obrana diplomskog rada pod naslovom “Plovidba kao figura sjećanja – primjer vapora na otoku Braču”, studenta Vesne Matic, pred povjerenstvom u sastavu:
doc. dr. sc. Sanja Potkonjak
dr. sc. Duško Petrović, znan. novak
izv. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević


U četvrtak 6. srpnja 2017. u 11:00 sati u sobi C-005 održat će se obrana diplomskog rada pod naslovom “Urbani identiteti, mjesta sjećanja i kulturne politike: primjer grada Lodza”, studenta Martina Bogdana, pred povjerenstvom u sastavu:
doc. dr. sc. Tanja Bukovčan
izv. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević
dr. sc. Željka Miklošević, poslijedoktorandica


U utorak 25. travnja 2017. u 11:00 sati u sobi C-003 održat će se obrana diplomskog rada: Bijeli maškari iz Putnikovića na poluotoku Pelješcu
studentica: Tamara Kušić
predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta
članica povjerenstva: prof. dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović
mentorica: prof. dr. sc. Milana Černelić


Javna obrana diplomskog rada Tare Pivac pod naslovom: Coprnice ili narodne liječnice. Alternativne uloge žena u predindustrijskim društvima Europe, prema dogovoru, održat će se u srijedu, 14.9.2016. s početkom u 8:15, u sobi C-007, pred povjerenstvom u sastavu:
1. dr. sc. Tomislav Pletenac, izv. prof.
2. dr. sc. Tanja Bukovcan, doc.
3. dr. sc. Sanja Potkonjak, doc.


Dana 26.02.2016. u C-001 održat će se obrana diplomskog rada Marije Vukšić pod naslovom: Socijalno neprihvatljiv – stigmatizacija transrodne osobe u Hare Krišna zajednici u Hrvatskoj.


U petak 19. veljače 2016. u 11:00 sati u prostoriji C-007 održat će se javna obrana diplomskog rada: Malinowski i poslije Malinowskog. Razvoj ideje terenskog rada
student: Igor Ivko
predsjednik povjerenstva: dr. sc. Tomislav Pletenac, izv. prof.
članica povjerenstva: dr.sc. Ivona Grgurinović, znan. sur.
članica povjerenstva/mentorica: dr.sc. Sanja Potkonjak, doc.


U petak 27. studenog 2015. u 12:00 sati u sobi C-007 održat će se javna obrana diplomskog rada: ANTROPOLOGIJA ŽENE I FEMINISTIČKE INTERVENCIJE UNUTAR ANTROPOLOŠKE ZNANOSTI
studentica: Leila Karinčić
predsjednica povjerenstva: dr. sc. Tanja Bukovčan, doc.
član povjerenstva/mentor: dr.sc. Tomislav Pletenac, izv. prof.
članica povjerenstva/komentorica: dr.sc. Sanja Potkonjak, doc.


U ponedjeljak 28. rujna 2015. u 10:00 sati u sobi C-003 održat će se javna obrana diplomskog rada: PORODNI OBIČAJI I POLOŽAJ ŽENE NA PODRUČJU ZAPADNE BILOGORE
studentica: Ivana Ružić
predsjednica povjerenstva: dr. sc. Marijeta Rajković Iveta
članica povjerenstva: prof. dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović
mentorica: prof. dr. sc. Milana Černelić


U ponedjeljak, 21.9.2015., održat će se javna obrana interdisciplinarnog diplomskog rada na dvopredmetnom diplomskom studiju pedagogije i etnologije i kulturne antropologije: Škola mladih V suncu i senci. 
student: Ivan Šikić
mentor: dr. sc. Vlatko Previšić
komentor: dr.sc. Branko Đaković


U utorak 14.7.2015. u 12:00 sati u sobi C-003 održat će se javna obrana interdisciplinarnog diplomskog rada: DJETINJSTVO, SLOBODNO VRIJEME I ODRASTANJE U BAČKOM MONOŠTORU SREDINOM 20.STOLJEĆA
studentica: Sonja Periškić
predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović
mentorica: prof. dr. sc. Milana Černelić
komentorica: dr. sc. Sandra Car, znan. novakinja


U srijedu 8.7.2015. u 13 sati u sobi A-008 održat će se javna obrana diplomskog rada: FISKULTURA. TJELESNE PRAKSE SOCIJALIZMA.
studentica: Nataša Mihoci
mentor: dr. sc. Tibor Komar


U utorak 7.7.2015. s početkom u 10.45 sati u dvorani A-018 (Arheološka zbirka) održat će se javna obrana interdisciplinarnog diplomskog rada:
Običaj prošnje u Bačkom Monoštoru i Bačkom Bregu – mogućnosti muzejske dokumentacije i prezentacije zvučnih zapisa
studentica: Katarina Dimšić
predsjednica povjerenstva: prof. dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović
mentorica: prof. dr. sc. Milana Černelić
komentor: doc. dr. sc. Goran Zlodi


U utorak 7.7.2015. s početkom u 9 sati, u sobi C-005, održat će se javna obrana diplomskog rada: SPLITSKA RADUNICA KAO TURISTIČKA DESTINACIJA: STUDIJA DRUŠTVENIH INTERAKCIJA
studentica: Helena Mijić
mentorica: izv. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević


U utorak 30.6.2015. s početkom u 9 sati, u sobi C-005, održat će se javna obrana interdisciplinarnog diplomskog rada:
TIJELA, POKRETI, IZVEDBE: KULTURNOANTROPOLOŠKA STUDIJA PLESNE INTEGRACIJE
studentica: Irma Unušić
mentorica: izv. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević
komentorica: nasl. izv. prof. dr. sc. Valentina Gulin Zrnić


Javna obrana diplomskog rada pod naslovom Lijepa Naša, Vaša: konstrukcija nacionalne imaginacije kroz pogled drugog studentice Jasmine Mirković, održat će se u utorak 26.5. 2015. godine u sobi C-007 s početkom u 11 sati pred povjerenstvom u sastavu:
doc. dr. sc. Sanja Potkonjak, predsjednica povjerenstva
dr.sc. Duško Petrović, član povjerensva
izv. prof. dr. sc. Tomislav Pletenac, mentor, član povjerenstva


U srijedu 29. travnja s početkom u 12 sati, u sobi C-003, održat će se javna obrana diplomskog rada: BOŽIĆNI OBIČAJI U HRVATSKOJ I ITALIJI
studentica: Ivana Sajko
predsjednica povjerenstva: doc. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta
članica povjerenstva: prof. dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović
mentorica: prof. dr. sc. Milana Černelić


Javna obrana diplomskog rada pod naslovom Između dominacije i suučesništva – o strateškom pozicioniranju etnografa studentice Ivane Jandrić održat će se u četvrtak 5. veljače 2015. godine u sobi C-007 s početkom u 11 sati pred povjerenstvom u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Tomislav Pletenac, predsjednik povjerenstva
dr. sc. Ivona Grgurinović, članica povjerenstva
doc. dr. sc. Sanja Potkonjak, mentorica, članica povjerenstva


studentica: Anja Ribarić
rad: Uloga krsnika u liječenju stanovništva sjeverne Istre u dvadesetom stoljeću
mentorica: dr. sc. Marijana Belaj, izv. prof.
vrijeme i mjesto obrane: 14. 1. 2015. u 11 sati, C-005


U ponedjeljak 22.12.2014. s početkom u 15 sati, u sobi C-002, održati će se javna obrana interdisciplinarnog diplomskog rada:
KONSTRUKCIJE IDENTITETA NA PRIMJERIMA MEĐUNARODNIH MIGRANATA U ZAGREBU
studentica: Marija Biljan
mentorica: doc. dr. sc. Caroline Hornstein Tomić
komentorica: doc. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta