Studentski klubovi


Klub studenata etnologije i kulturne antropologije (KSEKA)

Klub studenata etnologije i kulturne antropologije (KSEKA) je udruženje studenata etnologije i kulturne antropologije sa svrhom djelovanja na području naše discipline.
KSEKA je nastala iz Kluba studenata etnologije „Domaći“, koji je formalno postojao od 2001. godine (prvi pisani trag spomena kluba studenata etnologije je iz 1985.), te je ostvario više značajnih projekata: etnološko-lingvistička istraživanja u Posavini, tribine Etnološki razgovori, Roaming Anthropology Seminar III u Motovunu (2003.), Roaming Anthropology Seminar V (2007.), terensku nastavu „Za križen“ (uz Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju), međunarodnu studentsku radionicu s temom Mitovi, bajke i narodne pripovijesti u Ogulinu (2008.), ljetne filmsko etnološke terensko-istraživačke radionice u Kostanjevici na Krki (2009.), te izdavao časopis (Svarožić) i bilten (Mogut). Nakon 2009. rijetki su pisani podaci o Klubu; organizirao je predavanje „Što nakon (i za vrijeme) faksa?“ i to 2010. i 2012. godine, te sastanak Kluba 2011. sa ciljem informiranja o Klubu i studiju.
Proizašavši iz „Domaćih“, KSEKA je službeno nastala 13. lipnja 2013., kada je održana sjednica Kluba sa svrhom izglasavanja novog statuta i obnove članstva. Novi Statut je jednoglasno usvojen, a većinom glasova odlučeno je da službeni naziv udruge bude trenutni, usklađen s nazivom kućnog Odsjeka, koji je od 2004. Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju.
KSEKA je oblikovana iz želje studenata da se okupe u i oko organizacije koja će im osiguravati zanimljiv i konstruktivan sadržaj uz onaj fakultetski, i koja će ih motivirati na druženje i zajednički rad. Svoje ciljeve KSEKA profilira u dvije povezane razine: onoj studentskih aktivnosti i onoj odgovornosti struci. Ciljevi Kluba su povezivanje studenata etnologije i kulturne antropologije, poticanje studentskih projekata i aktivnosti pripadajućih disciplini, istraživanje tradicijske i suvremene kulture, promicanje aktivnijeg i produktivnog raspravljanja o relevantnim i aktualnim društvenim pitanjima i procesima, te organiziranje tematskih terenskih istraživanja i stručnih događanja radi stjecanja profesionalnog iskustva. Također, kao svoje ciljeve Klub postavlja i populariziranje discipline te promicanje hrvatske tradicijske ruralne i urbane kulture i baštine. U ostvarivanju tih ciljeva u pojedinim aktivnostima i realizacijama surađivali smo s Odsjekom za etnologiju i kulturnu antropologiju te Hrvatskim etnološkim društvom.
U svojoj prvoj godini rada novo je „izdanje“ Kluba bilo usmjereno na aktivnosti koje bi utemeljile njegovu prisutnost i potaknule zainteresiranost među studentima etnologije i kulturne antropologije, te stvaranje stabilne baze članova (brojimo oko 30-tak punopravnih i pridruženih članova). Osobito ključnim smatramo nastojanje uspostavljanja i održavanja međugeneracijskih odnosa i suradnje među studentima, kao preduvjet za dugoročno funkcioniranje Kluba. Klub je tako organizirao (v. niže) večer etnologa u KSFFu, pokrenuo dugoročni projekt Filmske večeri u A-001; organizirao tribinu Jezik-manjine-Ustav (u suradnji s Odsjekom i Klubom Hrvatskog etnološkoga društva), kao temelj krovnom projektu Etnoaktivizam (sa ciljem pravovremenog i adekvatnog raspravljanja o relevantnim/aktualnim društvenim problemima i pitanjima); organizirana je i studentska konferencija Naše poklade: Konferencija o hrvatskim pokladnim običajima, na kojoj su predstavljeni radovi šest studentica preddiplomskog i diplomskog studija etnologije i kulturne antropologije.
U svojoj drugoj godini aktivnosti (ak.god.2014./2015.) KSEKA nastavlja u provedbi svojih ciljeva sa širim spektrom aktivnosti. Planirane aktivnosti utemeljuju novi program Kluba, kao svojevrsnu drugu fazu u postojanju. Ideja programa jest istovremeni rad na kratkim projektima koji bi davali „opipljive“, konkretne rezultate (i to one koji bi odudarali od standardnog modela pisanih znanstvenih radova) s jedne strane, te na dugoročnim edukativnim krovnim projektima i istraživačkim projektima sa serijskom prezentacijom rezultata s druge strane.
Članstvo u KSEKA-i je dobrovoljno, te članovima mogu postati studenti etnologije i kulturne antropologije, kao i studenti srodnih grupa i svaka druga fizička osoba koja se želi angažirati u radu Kluba ili podupirati njegov rad i postojanje. (O vrstama članstva v. Statut). Za sve zainteresirane za članstvo dostupna je pristupnica koju je potrebno ispuniti.
[PRISTUPNICA]

KONTAKT
mail: klub.studenata.kseka@gmail.com
Facebook: Klub studenata etnologije i kulturne antropologije
Youtube: KSEKA

[STATUT KLUBA]


P R O J E K T I K L U B A

U svojoj drugoj godini aktivnosti (ak.god.2014./2015.) KSEKA nastavlja u provedbi svojih ciljeva sa širim spektrom aktivnosti. Planirane aktivnosti utemeljuju novi program Kluba, kao svojevrsnu drugu fazu u postojanju.
Ideja programa jest istovremeni rad na kratkim projektima koji bi davali „opipljive“, konkretne rezultate (i to one koji bi odudarali od standardnog modela pisanih znanstvenih radova) s jedne strane, te na dugoročnim edukativnim krovnim projektima i istraživačkim projektima sa serijskom prezentacijom rezultata s druge strane.
Predvidjeli smo obrazac za opis projekata za sve kolegice i kolege koji imaju ideje za projekte ili aktivnosti koje žele organizirati u sklopu ili u suradnji s Klubom.
[obrazac za opis projekata]

a) FILMSKE VEČERI U A-001
Cilj projekta je minimalno jednom mjesečno u dvorani A-001 Filozofskog fakulteta organizirati projekcije dokumentarnih i dramskih filmova različitih tema, s naglaskom na one koji se bave suvremenom ili tradicijskom kulturom, kulturnim fenomenima ili adresiraju određene društvene probleme. Nastojat će se da su projekcije tematski povezane sa sadržajima kolegija Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju. Projektom želimo organizirati edukativni, ali i zabavni i društveni sadržaj za studente.
[opis]

b) FOTOSEKCIJA
Cilj projekta je provoditi dokumentarni fotografski projekt s etnološkim/kulturnoantropološkim obratom. U sklopu projekt organizirat će fotografski izlasci na „teren“, te fotografirati „svakodnevica“ i ljudi oko nas s kazivanjima fotografiranih. No, osim dokumentacije svakodnevice cilj projekta je dokumentirani materijal ujedno i interpretirati i analizirati (od strane samih fotografa), te kroz njega ili u njemu adresirati određene etnološke/kulturnoantropološke i društvene probleme.
[opis]

c) STUDENTSKI ČASOPIS
Osnovni cilj časopisa stvaranje je prostora za kritički dijalog, interakciju ideja i njihovu razmjenu, te poticanje studenata na širenje znanja izvan granica studija, na intelektualni angažman i ohrabrivanje da se bave njima zanimljivim temama. Prvi broj časopisa izašao bi u ak.god. 2015./2016.
[opis]

d) NAŠE POKLADE
Projekt Naše poklade zamišljen je kao godišnja manifestacija u vrijeme održavanja poklada. Pozivajući se na subverzivnu i društevnokritičku dimenziju pojedinih tipova pokladnih običaja i običajnih praksi iz različitih krajeva Hrvatske, projekt je vođen idejom organiziranja vlastitih poklada s prilikom za osvrt na recentne događaje i iznošenje vlastite kritike društvenih događaja i problematike. Konačni cilj projekta je stvaranje vlastite tradicije pokladnih običaja; oni ne bi bili rekonstrukcijom tradicijskih praksi već njihovom slobodnom interpretacijom, te prilika za organiziranje društvenog i zabavnog sadržaja.

5. ožujka 2014. – Pokladna svadba Žeže i Markića (https://www.youtube.com/watch?v=9q6JZjIvH8A)

e) ETNOAKTIVIZAM
Projekt Etnoaktivizam ima za cilj organiziranje tematskih tribina i okruglih stolova koji će dati etnološki/kulturnoantropološki osvrt na recentne društvene događaje i kroz raspravu adresirati određene društvene probleme i pitanja.
Svi prijedloge molimo proslijediti na službeni mail Kluba (klub.studenata.kseka@gmail.com).

17. siječnja 2014. organizirana je tribina „Jezik – manjine – Ustav“, s ciljem osvrta na pitanje pisma, jezika, identiteta i prava nacionalnih manjina, te ćirilice u hrvatskoj povijesti, uoči pojave referendumske incijative za izmjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina RH. Događaj je organiziran u suradnji KSEKA-e, Kluba HED-a i Katedre za manjinske zajednice i kulture (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju).
U sklopu tribine održana su predavanja:
(1) uvodno predavanje prof. dr. sc. Jadranke Grbić Jakopović (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju) o povezanosti jezika i identiteta te manjinskim identitetima;
(2) rad dr.sc. Koraljke Kuzman Šlogar (Institut za etnologiju i folkloristiku), „’Hrvati smo se rodili, Hrvati ćemo ostati’ – identifikacije Hrvata u Slovačkoj“; te
(3) izlaganje dr. sc. Marijete Rajković Ivete (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju), „Status i prava manjina na iskazivanje kulturnog identiteta u Hrvatskoj i Europi – komparativno i povijesno sagledavanje“.


Klub studenata antropologije „Prometheus“

Klub studenata antropologije „Prometheus“, službeno utemeljen 17. srpnja 2017., otvoren je svim studentima antropologije te ostalim studentima Sveučilišta koji dijele naše zanimanje i ljubav prema polju antropologije. Ciljevi kluba su našim studentima poboljšati studentski život kako na akademskom tako i na zabavnom području. Želja nam je raditi na unaprjeđenju i poboljšanju studija kroz studentski časopis Antropološki almanah te kroz suradnju s akademskim i znanstvenim krugovima na Fakultetu i šire. Cilj nam je i organizirati vannastavne aktivnosti kojima bismo promovirali antropologiju kao struku te obogatili studentske dane naših članova.

Kontakt:
E-mail: prometheus.ffzg@gmail.com
Facebook: Klub studenata antropologije ‘Prometheus’
Web: http://ksaprometheus.ffzg.unizg.hr/