Osiguravanje kvalitete


PEER TO PEER STUDENT EVALUATION / ISTORAZINSKA STUDENTSKA EVALUACIJA

Pilot projekt istorazinske studentske evaluacije provodi se već treću godinu za redom na kolegiju Socijalna antropologija. Istorazinska evaluacija uvedena je kao kontrolni mehanizam za ocjenu reakcijskih radova na kolegiju. Istorazinska evaluacija podrazumijeva uključivanje studenata u proces ocjenjivanja eseja s ciljem kontrole kvalitete ocjenjivanja.
Istorazinska evaluacija provodi se u okviru kolegija koji kontinuirano prati progres studenta tijekom godine kroz pet zadaća. Sve zadaće konceptualizirane su na isti način a termini predaje zadaća poznati su unaprijed i predviđeni su u tjednom kalendaru kolegija. Tjedni plan je sastavni dio silabusa.
Treća zadaća izabrana je kao predmet evaluacije budući predstavlja trenutak u kojem su studenti mogli u potpunosti ovladati tehničkim aspektima zadaće. Istorazinska evaluacija je najavljena u silabusu.
Istorazinsku evaluaciju provode tri studenta koje između sebe izabiru svi polaznici kolegija.
Predmetni nastavnik zaprima zadaću u uobičajenom formatu, anonimizira zadaće, dodjeljuje šifre i prosljeđuje zadaću izabranim istorazinskim studentskim evaluatorima. Studenti-evaluatori zaprimaju sve anonimizirane zadaće istovremeno kao i uputu za ocjenjivanje. Zadatak evaluatora se sastoji od čitanja rada, numeričkog ocjenjivanja rada i pisanja objašnjenja uz ocjenu. Objašnjenje mora sadržavati vrednovanje strukture rada, tehničkih i stilskih odlika rada.
Postupak evaluacije završava radnim sastankom istorazinskih evaluatora i predmetnog nastavnika na kojem se uspoređuju ocjene i komentari te određuje prosječna ocjena svakome radu. Predmetni nastavnik sudjeluje u evaluaciji na isti način – ocjenjivanjem i obveznim izvještajem o svakome radu.
Završna ocjena svakog rada predstavlja prosjek ocjena svih sudionika evaluacije.
Istorazinska studentska evaluacija završava dostavom ocjena i zbirnog komentara za svaki rad kolegama studentima. Zaključci procesa istorazinske evaluacije predstavljaju se na prvom narednom satu redovite nastave. Istorazinski studentski evaluatori izvještavaju kolege studente o iskustvu numeričkog i narativnog ocjenjivanja te o najčešćim problemima koje su uočili tijekom ocjenjivanja radova.
Sliku s radnog sastanka istorazinskih studentskih evaluatora (Monika Grgić, Lovro Maretić, Lana Petrovečki) u kolegiju Socijalna antropologija u ak. god. 2017./2018. možete pogledati ovdje: