Nagrade i priznanja djelatnicima i studentima

Obavijest o nagradama Hrvatskog etnološkog društva – Nagrade „Milovan Gavazziˮ za 2020. godinu – nagrade za životno djelo te nagrade studentima

Na sjednici održanoj 2. prosinca 2021. godine Upravni odbor Hrvatskog etnološkog društva donio je odluku o nagradama „Milovan Gavazziˮ za 2020. godinu.

Nagradu „Milovan Gavazziˮ za životno djelo dobile su umirovljene sveučilišne profesorice, nekadašnje djelatnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

dr. sc. Jadranka Grbić
za iznimna znanstvena i stručna postignuća u području etnologije i kulturne antropologije te izuzetan doprinos hrvatskoj etnologiji i kulturnoj antropologiji u području nastave i prijenosa znanja u području studija etno-kulturnoga razvoja i identifikacijskih procesa na
multietničkim, multikulturnim i multikonfesionalnim prostorima s posebnim fokusom na studije slučajeva hrvatskih dijasporskih zajednica te manjinskih zajednica u Hrvatskoj, istraživanjima običajno-obredne prakse u vjerovanjima te etnografije komunikacija.

i

dr. sc. Olga Supek
za iznimna znanstvena i stručna postignuća u području etnologije i kulturne antropologije te izuzetan doprinos hrvatskoj etnologiji i kulturnoj antropologiji u području nastave i prijenosa znanja u području etniciteta, identifikacijskih i socioekonomskih procesa, urbanih i ruralnih identiteta, u razvoju etnoloških i kulturnoantropoloških studijskih programa, kao i za izuzetan doprinos ugledu struke u domaćim i međunarodnim okvirima.

Godišnju nagradu „Milovan Gavazziˮ za 2020. godinu, u kategoriji
studentskog rada, dobili su studenti etnologije i kulturne antropologije
Filozofskog fakulteta u Zagrebu:

Branimir Bilafer, Viktorija Ćurlin, Doris Dautović, Dominik Horvat, Valentina Jagetić, Šima Jelić, Dinko Kovačić, Lara Pokos, Nikola Puljić i Adrijana Puškarić za izniman angažman na terenskom etnološkom istraživanju Hrvata u Vojvodini (Republika Srbija) tijekom 2019. i 2020.
godine koje je rezultiralo radovima objavljenima u Godišnjaku za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata sv.11. i sv. 12 (2020.).


Studentica Adrijana Puškarić dobila je Rektorovu nagradu za 2020./2021. g za rad:
Pendlanje kao način života: etnografija translokalnih praksi gradišćanskih Hrvata u Austriji. Istraživanje za rad provela je u okviru terenske nastave pod vodstvom izv. prof. Marijete Rajković Iveta koja je i mentorirala rad.


Knjiga Identitet srijemskih Hrvata kroz prizmu tradicijske baštine, glavne urednice Milana Černelić, u izdanju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-pressa i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, Zagreb – Subotica, 2020., dobila je godišnju nagradu Emerika Pavića u kategoriji najbolja knjiga u 2020. godini. Autori priloga su i naši studenti koji su istraživanja proveli u okviru terenske nastave.


Na međunarodnoj konferenciji 9th International Scientific Conference on Kinesiology, koja se održala u Opatiji od 15. do 19. rujna 2021. godine, Andrej Ivan Nuredinović, asistent na projektu Hrvatske zaklade za znanost pri Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u suautorstvu s kolegom Dinom Vukušićem, asistentom pri Institutu za društvena istraživanja „Ivo Pilar“, osvojio je 1. mjesto i nagradu „Miloš Mraković Young Researcher Award“ radom i izlaganjem 30 years of cultural trauma – framing of the events of 13th of May 1990 in mass media. Rad je međunarodno recenziran, prihvaćen i biti će objavljen na engleskom jeziku u zborniku radova s konferencije, pod naslovom: Nuredinović, A. I. and Vukušić, D. (2021). 30 years of cultural trauma – framing of the events of 13th of May 1990 in mass media. In S. Šalaj & D. Škegro (Eds.), 9th International Scientific Conference on Kinesiology 2021 (pp. 527-531). University of Zagreb Faculty of Kinesiology.


Nagrada Filozofskog fakulteta „Franjo Marković“ dodijeljena je studenticama etnologije i kulturne antropologije: Luciji Bukovčan, Katiji Crnčević, Ines Siuc, Klari Tončić, Klari Zečević Bogojević i Sindy Vuković za izniman angažman u terenskom etnološkom istraživanju šokačkih i srijemskih Hrvata u Vojvodini (Srbija) u okviru kolegija Prakse terenskog istraživanja nositeljice prof. Milane Černelić (link).


Na sjednici održanoj 13. studenoga 2017. godine Upravni odbor Hrvatskoga etnološkog društva donio je odluku o nagradama „Milovan Gavazziˮ za 2016. godinu. Nagrade su uručene na tradicionalnom božićnom domjenku u petak, 1. prosinca 2017. godine u 12.00 sati u Etnografskom muzeju, Trg Mažuranića 14, Zagreb (link).

Nagrada „Milovan Gavazziˮ za životno djelo dodijeljena je prof. dr. sc. Milani Černelić za iznimna postignuća na području znanstvenoga i nastavnoga rada, te doprinos ugledu etnološke i kulturnoantropološke struke.

Nagrada “Milovan Gavazzi” za studentski rad u 2016. godini za terenska istraživanja Šokaca u Bačkoj, rezultate kojih su predstavili znanstvenom kolokviju u Vajskoj (Tomislav Augustinčić i Gorana Ražnatović) i u Bačkom Monoštoru (Marino Mihalj i Nikolina Vuković), te oblikovane rezultate objavili u Godišnjaku Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici za 2016. godinu.

Dr. sc. Marijani Belaj, izv. prof. za svesrdni voditeljski angažman, rad i koordinaciju u provedbi projekta Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju u okviru projekta Filozofskoga fakulteta pod nazivom „Usklađivanje studijskih programa u području društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta radaˮ te postignute rezultate značajne za struku i obrazovanje u području etnologije i kulturne antropologije.


Dobitnici nagrade za izvrsnost u preddiplomskom studiju za ak. god. 2017./2018. su Andrea Bosnić za studij etnologije i kulturne antropologije te Lia Vidas za studij antropologije. Dobitnici nagrada za izvrsnost u diplomskom studiju su Tomislav Augustinčić za studij etnologije i kulturne antropologije i Antun Krljan za studij antropologije.


Nagradu Franjo Marković Filozofskoga fakulteta za 2017. godinu dobila je grupa studentica etnologije i kulturne antropologije: Lucija Bukovčan, Katija Crnčević, Ines Siuc, Klara Tončić, Klara Zečević Bogojević i Sindy Vuković za terensko etnološko istraživanje šokačkih i srijemskih Hrvata u Vojvodini (Srbija) u okviru kolegija Prakse terenskog istraživanja nositeljice prof. Milane Černelić. Na temelju tih istraživanja, studentice su izradile seminare koje su nadalje oblikovale u stručne i znanstvene i radove. Lucija Bukovčan i Katija Crnčević sudjelovale su na međunarodnom znanstvenom skupu s koautorskim izlaganjem te objavile svoj rad u Zborniku radova sa skupa Dijasporski i nacionalno-manjinski identiteti; migracije, kultura, granice, države (2018). Radovi ostalih studentica objavljeni su časopisu Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu Vojvođanskih Hrvata sv. 9 (2017).


Nagrada Franjo Marković Filozofskoga fakulteta za 2016. godinu dodjeljuje se skupini studenata etnologije i kulturne antropologije: Tomislav Augustinčić, Ivan Golubić, Christina Jukić, Lucijana Kukuljica, Lucija Maroević, Karlo Srdoč i Klara Tončić – za ostvarenje zapaženih znanstvenih i stručnih rezultata (sudjelovanje u terenskom istraživanju na području Muna i Žejana i zbornik Mune i Žejane Maksu Pelozi (Žejane, 2016.) (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju)


Prof. dr.sc. Milana Černelić dobitnica je Nagrade “Milovan Gavazzi” za životno djelo (za iznimna postignuća na području znanstvenoga i nastavnoga rada, te doprinos ugledu etnološke i kulturnoantropološke struke), prosinac 2017., Hrvatsko etnološko društvo.


Izv. prof. dr.sc. Marijana Belaj dobitnica je Posebnog priznanja Hrvatskog etnološkog društva za voditeljski angažman, rad i koordinaciju u provedbi projekta Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju u okviru projekta Filozofskoga fakulteta pod nazivom „Usklađivanje studijskih programa u području društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta; te postignute rezultate značajne za struku i obrazovanje u području etnologije i kulturne antropologije, prosinac 2017., Hrvatsko etnološko društvo.


Studentica etnologije i kulturne antropologije Martina Novosel dobila je 2017. godine Rektorovu nagradu za rad Život žene zagrebačkog prigorja – promišljanje ženske supkulture i njene uloge u suvremenom predstavljanju identiteta grada Zagreba pod mentorstvom prof. dr. sc. Milane Černelić.


Studentima etnologije i kulturne antropologije Ivi Grubiša, Luciji Halužan, Katarini Lukec, Nini Lišnić, Kristini Malbašić i Filipu Razumu dodijeljena je Godišnja nagradu „Milovan Gavazziˮ u kategoriji studentski rad u 2015. godini sudjelovanje u projektu CreArt i objavu tekstova u Zborniku radova međunarodnog i interdisciplinarnog skupa Od državne umjetnosti do kreativnih industrija/ Transformacija rodnih, političkih i religijskih narativa, Zagreb, 2015. te doprinos ugledu etnološke i kulturnoantropološke struke. Istraživanja i radove nagrađenih studenata mentorirale su izv. prof. dr. sc. Marijana Belaj, doc. dr. sc. Sanja Potkonjak i izv. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević.


Posebnim priznanjem Hrvatskog etnološkog društva nagrađena je dr. sc. Sanja Potkonjak, zajedno s dr. sc. Valentinom Gulin Zrnić (IEF), za predan urednički rad na časopisu Etnološka tribina čime je podignuta vidljivost časopisa te ujedno vidljivost etnološke i kulturnoantropološke struke u Hrvatskoj i inozemstvu.


Posebno priznanje Filozofskoga fakulteta za angažman u organizaciji 12. svjetskoga kongresa Međunarodnoga udruženja etnologa i folklorista (SIEF): Utopije, stvarnosti, baštine: etnografije za 21. stoljeće s 920 domaćih i inozemnih izlagača, koji se od 21. do 25. lipnja 2015. održavao na Filozofskom fakultetu dodijeljeno je dr. sc. Marijani Belaj, dr. sc. Neveni Škrbić Alempijević, dr. sc. Sanji Potkonjak, dr. sc. Petri Kelemen, dr. sc. Tihani Rubić i dr. sc. Tiboru Komaru.
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/proslava-dana-filozofskoga-fakulteta-19-listopada/


Prof. dr. sc. Jadranka Grbić-Jakopović dobitnica je Godišnje nagrade Filozofskoga fakulteta 2015. godine, za knjigu Multipliciranje zavičaja i domovina. Hrvatska dijaspora: kronologija, destinacije, identitet, (Zagreb, 2014., FF press ). Nagrada se dodjeljuje istaknutim znanstvenicima i nastavnicima Fakulteta za znanstvena, umjetnička i stručna dostignuća u prethodnoj godini.
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/proslava-dana-filozofskoga-fakulteta-19-listopada/


Priznanje Hrvatskog etnološkog društva za doprinos ugledu etnološke i kulturnoantropološke struke u Hrvatskoj i inozemstvu dodijeljeno je djelatnicama Odsjeka, dr. sc. Neveni Škrbić Alempijević, dr. sc. Marijani Belaj, dr. sc. Petri Kelemen, dr. sc. Sanji Potkonjak i dr. sc. Tihani Rubić, članicama nacionalnog lokalnog organizacijskog tima 12. svjetskoga kongresa Međunarodnoga udruženja etnologa i folklorista (SIEF): Utopije, stvarnosti, baštine: etnografije za 21. stoljeće koji se od 21. do 25. lipnja 2015. održavao na Filozofskom fakultetu. Priznanje su dobili i ostali članovi nacionalnog lokalnog organizacijskog odbora, dr. sc. Jasna Čapo, dr. sc. Naila Ceribašić, dr. sc. Valentina Gulin Zrnić i dr. sc. Tvrtko Zebec.


Zbornik Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu, urednice Milane Černelić, dobio je ove godine u Subotici trijenalnu nagradu za znanost i publicistiku „Tomo Vereš“. Detaljnije u tjedniku Hrvatska riječ.


Nagrada „Franjo Marković“ dodijeljena je skupini studenata etnologije i kulturne antropologije (Katarina Dimšić, Matko Đevoić, Iva Grubiša, Lucija Halužan, Sara Mikelić i Andrea Višak) – za izniman angažman u terenskom etnološkom istraživanju u mjestima Bački Monoštor, Bački Breg i Sombor, naseljenim hrvatskom nacionalnom manjinom, subetničkom skupinom Šokci.
http://zkvh.org.rs/index.php/vijesti/vijesti-iz-hrvatske/2969-filozofski-fakultet-u-zagrebu-nagradio-svoje-studente-za-angazman-u-terenskom-etnoloskom-istrazivanju


Nagrada Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Emerik Pavić za najbolju knjigu u 2014. dodijeljena je zborniku radova Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu, objavljenom u sunakladi Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, FF-pressa i ZKVH-a.
http://zkvh.org.rs/index.php/vijesti/vijesti-iz-zajednice/2973-dani-balinta-vujkova-u-subotici-trodnevni-praznik-knjige


Godišnju nagradu “Milovan Gavazzi” za iznimna ostvarenja u etnološkoj i kulturnoantropološkoj struci u 2014. godini Upravni odbor HED-a dodijelio je u kategoriji studentskog rada studentici etologije i kulturne antropologije Ivi Grubiša za rad “Turistička priča Bačkog Monoštora. Razvoj i problemi monoštorskog ruralnog turizma”.

“Ovaj rad nastao je kao rezultat terenske nastave u travnju 2014. godine u okviru kolegija Prakse terenskog istraživanja u Bačkom Monoštoru, selu u Bačkoj (Vojvodina, Srbija) s većinskim hrvatskim stanovništvom Šokcima. U pristupu istraživanja autorica se služila metodom promatranja (sa i bez sudjelovanja) te polu-strukturiranim intervjuom s članovima lokalnog stanovništva, aktivnim sustvarateljima čitave turističke priče. Autorica se u radu osvrće na nekoliko ključnih aspekata razvoja ruralnog turizma, s naglaskom na utvrđivanju sljedećih ključnih pitanja ruralnog turizma u ovom mjestu: kako i kada je započela turistička priča Bačkog Monoštora, na čemu se bazira turistička ponuda, u kakvom odnosu stoji razvoj ruralnog turizma s jedne strane te očuvanje šokačke kulture i tradicije kao i hrvatskog nacionalnog identiteta većinskog monoštorskog stanovništva s druge strane. Na temelju ovih uvida utvrđuje koji su glavni problemi u daljnjem razvoju turizma u Bačkom Monoštoru. Rad je podijeljen na dvije cjeline. U prvom dijelu polazeći od definicije ruralnog turizma prikazuje njegove početke i ukazuje na monoštorsku turističku ponudu. U drugom dijelu prikazuje osnovne probleme koji otežavaju daljnji razvitak ruralnog turizma, a koji su se kroz terenski rad učinili ključnima fokusirajući se na pitanje nacionalnog identiteta, na (ne)suradnju između turističkih djelatnika i KUDH-a “Bodrog” te na poteškoće s kojima su se susreli ili se još uvijek susreću ljudi uključeni u turističku priču.” (Iz teksta nominacije mentorice prof. dr. sc. Milane Černelić)


Nagradu Filozofskog fakulteta za izvrsnost u studiju za ak. godinu 2013./2014. dobili su studentica dodiplomskog studija Iva Grubiša i student diplomskog studija Dorijan Vahtar.


Studenticama etnologije i kulturne antropologije – Aniti Crnčić, Tatjani Enderić, Tei Gorup, Ani Klopotan, Romani Pavliša, Sonji Periškić, Teni-Vionei Požarić, Jasmini Rudić, Ivani Ružić i Valentini Vujević – dodijeljena je 2014. godine nagrada Franjo Marković Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izniman angažman u terenskom etnološkom istraživanju u Subotici, Somboru i okolnim naseljima s manjinskim hrvatskim stanovništvom u Vojvodini koje je provedeno pod vodstvom prof. Milane Černelić i doc. Marijete Rajković Iveta. Na temelju provedenih istraživanja oblikovale su samostalne i koautorske radove koji će biti objavljeni u monografiji Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca. Njihovi radovi predstavljaju doprinos stjecanju novih saznanja o nedovoljno istraženim temama iz tradicijske kulture bunjevačkih Hrvata te o konstrukciji njihova etnokulturnoga identiteta.


Godišnju Nagradu “Milovan Gavazzi” za iznimna ostvarenja u etnološkoj i kulturnoantropološkoj struci u 2013. godini na sjednici 21. svibnja 2014. godine Upravni odbor HED-a dodijelio je u kategoriji studentskog rada studentici etnologije i kulturne antropologije Kristini Uzelac za rad „Gdje se u Zagrebu smjestila Europa?“.


Dr. sc. Petra Kelemen, znan. novakinja – viša asistentica, znan. suradnica i dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, izv. prof. dobile su 18. listopada 2013. godine Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta – za znanstvena, umjetnička i stručna dostignuća u prethodnoj kalendarskoj godini za knjigu “Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale” (Zagreb, 2012.).


Studentice etnologije i kulturne antropologije Tatjana Enderić (preddiplomski studij), Mirna Tkalčić Simetić i Kristina Vugdelija (diplomski studij) dobile su 18. listopada 2013. godine Nagradu Filozofskog fakulteta za izvrsnost u studiju 2013.


Dr. sc. Milana Černelić, red. prof., dr. sc. Marijeta Rajković, znan. novakinja – viša asistentica, znan. suradnica i Tihana Rubić, znan. novakinja – asistentica dobile su 2012. godine Povelju grada Senja za etnološka istraživanja senjskog zaleđa.

dodjela povelje grada Senja 2012.


Studentice etnologije i kulturne antropologije Ivana Zlatarić (preddiplomski studij) i Jelena Marijanović (diplomski studij) dobile su 2012. godine Nagradu Filozofskog fakulteta za izvrsnost u studiju 2012.


Dr. sc. Tihana Petrović Leš, izv. prof. proglašena je 24. rujna 2011. godine počasnom građankom Grada Lepoglave. Priznanje joj je dodjeljeno za kontinuirano sudjelovanje i potporu u organizaciji međunarodnih festivala čipke u Lepoglavi u proteklih petnaest godina.


Studentice etnologije i kulturne antropologije Tonja Sedlar (preddiplomski studij) i Mateja Kovačić (diplomski studij) dobile su 2011. godine Nagradu Filozofskog fakulteta za izvrsnost u studiju 2011.


Studenti etnologije i kulturne antropologije Mihovil Gotal, Karla Hustić, Ana Krznarić, Martina Mišetić, Petra Petrak, Rosaina Šimunović i Kristina Vugdelijia dobili su 19. listopada 2011. godine Nagradu “Franjo Marković” Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izniman angažman u etnološkim istraživanjima na području Lovinca i Sv. Roka u Lici u sklopu studijskog programa Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod vodstvom dr. sc. Milane Černelić, izv. prof.


Studentica etnologije i kulturne antropologije Kristina Vugdelija (preddiplomski studij) dobila je 2010. godine Nagradu Filozofskog fakulteta za izvrsnost u studiju 2010.


Student etnologije i kulturne antropologije Bojan Mucko dobio je 2010. godine Rektorovu nagradu za rad “Podaj majko – semiotička analiza podgorskog identiteta”, izrađen na temelju terenskih istraživanja u sklopu studijskog programa Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod vodstvom dr. sc. Milane Černelić, izv. prof.


Dr. sc. Milana Černelić, red. prof., dr. sc. Marijeta Rajković, znan. novakinja – viša asistentica i Tihana Rubić, znan. novakinja – asistentica dobile su Godišnju nagradu Hrvatskog etnološkog društva “Milovan Gavazzi” u kategoriji znanstveni i nastavni rad za 2009. godinu za 2. i 3. svezak monografije “Živjeti na Krivom Putu”.


Studenti etnologije i kulturne antropologije Silvije Habulinec, Marko Jandrić, Bojan Mucko, Danijela Pandža i Petra Srbljinović dobili su Godišnju nagradu Hrvatskog etnološkog društva “Milovan Gavazzi” u kategoriji studentski rad za 2009. godinu, za rad na spomenici 50 godina Hrvatskoga etnološkog društva.


Student etnologije i kulturne antropologije Matija Dronjić dobio je 2009. godine Rektorovu nagradu za rad “Predaje o zakopanom blagu na području Velebitskog Podgorja”, izrađen na temelju terenskih istraživanja u sklopu studijskog programa Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod vodstvom dr. sc. Milane Černelić, izv. prof.


Studentica etnologije i kulturne antropologije Marija Ozretić dobila je 2009. godine Nagradu Filozofskog fakulteta za izvrsnost u studiju 2009.


Dr. sc. Tihana Petrović Leš, izv. prof. dobila je Godišnju nagradu Hrvatskog etnološkog društva “Milovan Gavazzi” u kategoriji znanstveni i nastavni rad za 2008. godinu za knjigu “Lepoglavsko čipkarstvo” (Zagreb, 2008.).


Studenti etnologije i kulturne antropologije Matija Dronjić, Bojan Mucko i Lea Vene dobili su 19. listopada 2008. godine Nagradu “Franjo Marković” Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izniman angažman u etnološkim istraživanjima provedenim na području Krmpota i velebitskog Podgorja u sklopu studijskog programa Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod vodstvom dr. sc. Milane Černelić, izv. prof.


Dr. sc. Milana Černelić, izv. prof. dobila je Godišnju nagradu Hrvatskog etnološkog društva “Milovan Gavazzi” u kategoriji znanstveni i nastavni rad za 2007. godinu za knjigu “Bunjevačke studije” (Zagreb, 2006.).


Student etnologije i kulturne antropologije Tomislav Oroz dobio je 2007. godine Nagradu Filozofskog fakulteta za izvrsnost u studiju 2007.


Dr. sc. Vitomir Belaj, prof. emeritus dobio je 2006. godine Nagradu Hrvatskog etnološkog društva “Milovan Gavazzi” za životno djelo.


Dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević dobila je Godišnju nagradu Hrvatskog etnološkog društva “Milovan Gavazzi” u kategoriji znanstveni i nastavni rad za 2006. godinu, za projekt “O Titu kao mitu: Proslava Dana mladosti u Kumrovcu”.


Studenti etnologije i kulturne antropologije Krešimir Bermanec, Mario Katić i Tomislav Oroz dobili su Godišnju nagradu Hrvatskog etnološkog društva “Milovan Gavazzi” u kategoriji studentski rad za 2006. godinu, za projekt “Viški boj i društveno sjećanje” izrađen na temelju terenskih istraživanja u sklopu studijskog programa Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pod vodstvom dr. sc. Nevene Škrbić Alempijević .


Studenti etnologije i kulturne antropologije Valentina Baćac, Ivan Galić, Mura Kokotović, Martina Krivić, Sanja Lončar, Tamara Nikolić i student povijesti Stipe Kljaić dobili su 19. listopada 2007. godine Nagradu “Franjo Marković” Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izniman angažman u etnološkim istraživanjima na području Ravnih kotara provedenih u sklopu studijskog programa Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod vodstvom dr. sc. Milane Černelić, izv. prof.


Studentica etnologije Sanja Lončar dobila je 25. lipnja 2006. godine Rektorovu nagradu za studentski rad “Propitivanje pristupa istraživanju neredovnih oblika predbračnog i bračnog života na primjeru Krivog Puta”, izrađen na temelju terenskih istraživanja u sklopu studijskog programa Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod vodstvom dr. sc. Milane Černelić, izv. prof.


Studenti etnologije Danijela Birt, Jasna Dasović, Jasmina Jurković, Petra Kelemen, Nenad Kovačić, Marija Kulušić, Robert Šešerko dobili su 2005. godine Nagradu Filozofskoga fakulteta “Franjo Marković” za doprinos u istraživanju u okviru projekta “Political Places in Change”, voditeljice dr. sc. Kirsti Mathiesen Hjemdahl sa Sveučilišta u Bergenu i dr. sc. Nevene Škrbić Alempijević s Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.