Terenska nastava i stručne ekskurzije


 • Terenska nastava u okviru kolegija „Prakse terenskog istraživanja“ održana je od 4.-7. travnja 2019. u Banatu u Vojvodini (Srbija) u mjestima Starčevo i Opovo. (Zrenjanin; Banat).
 • Održan okrugli stol s temom: Iskustva studentskih terenskih istraživanja manjinskih zajednica u republici Srbiji i republici Austriji, 28. ožujka 2019. godine (sudionici: prof. dr. sc. Milana Černelić, dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, doc. i studenti diplomskog i preddiplomskog studija etnologije i kulturne antropologije (Okrugli stol)
 • Održani znanstveni kolokviji ZKVH-a o tradicijskoj baštini srijemskih Hrvata u organizaciji Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, na kojima su studentice EKA prestavile lokalnoj zajednici rezultate svojih istraživanja obavljenih u okviru kolegija „Prakse terenskog istraživanja“ nositeljice prof. dr. sc. Milane Černelić te istovremeno obavili kontrolna i dopunska istraživanja:
 • LI. znanstveni kolokvij na temu Tradicijska prehrana srijemskih Hrvata, koji je održan u nedjelju 10. prosinca 2017. u župnom dvoru u Srijemskoj Mitrovici.
 • LII. znanstveni kolokvij na temu Tradicijska baština srijemskih Hrvata: proslava sv. Vinka, uskrsni običaji i zanati, koji je održan 24. siječnja 2018. godine, u prostorijama Hrvatskog kulturnog društva “Šid” u Šidu.
 • LIV. znanstveni kolokvij na temu Posmrtni običaji Hrvata u Srijemu, koji je održan 13. travnja 2018. godine u prostorijama Pastoralnog centra u Golubincima.
 • LVII. znanstveni kolokvij na temu Tradicijska baština srijemskih Hrvata: božićni običaji, koji je održan u četvrtak, 10. siječnja 2019. godine u prostorijama Hrvatskog kulturnoprosvjetnog društva „Matija Gubec“ u Rumi. Link.
 • LVIII. znanstveni kolokvij na teme Uskrsni običaji srijemskih Hrvata i Hodočašće Snježnoj Gospi na Tekijama održan je u nedjelju 24. veljače 2019. godine u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u  Zemunu. Link.
 • LIX. znanstveni kolokvij na temu Svadbeni običaji srijemskih Hrvata održan je u petak 15. ožujka 2019. u vjeronaučnoj dvorani župnog dvora sv. Klementa u Hrtkovcima. Link.
 • U travnju 2018. održana su u dva navrata terenska istraživanja u okviru kolegija „Prakse terenskog ustraživanja“. Opširnije na sljedećem linku.
 • Terenska nastava u okviru kolegija „Prakse terenskog istraživanja“ održana je od 3.-7. travnja 2017. u Srijemu u Vojvodini (Srbija) u mjestima Srijemska Mitrovica, Petrovaradin, Sot, Golubinci i Slankamen. Opširnije na sljedećem linku.
 • Terenska nastava u Srbiji (Bački Monoštor, Bački Breg) i Mađarskoj (Santovo) od 30. 11. – 4. 12. 2016. U okviru terenske nastave održan je i znanstveni kolokvij u Monoštoru.
 • Terenska nastava u Vojvodini (Bač, Vajska, Bođani, Plavna i Sonta, Srbija) od 9. -12. 11. 2016. U okviru terenske nastave održan je i znanstveni kolokvij u Plavni.
 • Terenska nastava u okviru kolegija „Prakse terenskog istraživanja“ održana je od 11.-15. travnja 2016. u šokačkim mjestima Sonta, Bač, Vajska, Plavna i Bački Monoštor u Vojvodini (Srbija) i Santovo u Mađarskoj. Opširnije.
 • Dana 29. veljače 2016. godine održana je terenska nastava za studente etnologije i kulturne antropologije – stručna ekskurzija u Jasenovac i okolicu. Cilj ekskurzije bio je pružiti uvid u mehanizme osmišljavanja komemorativnog mjesta, na primjeru Spomen-područja Sabirnog logora Jasenovac i Spomen-područja Donja Gradina (BiH). Opširnije.
 • Studenti EKA sudjelovali su na 17. znanstvenom kolokviju Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata održanom 25. listopada 2015. godine, koji je bio posvećen istraživanju tradicijske baštine šokačkih Hrvata u Bačkoj (Bač, Vajska, Bođani, Plavna, Sonta), koje su studenti obavili u travnju iste godine u okviru kolegija „Prakse terenskog istraživanja“
 • Terenska nastava u donjem Međimurju (Donji Vidovec, Donji Kraljevec, Kotoriba, Legrad) od 14.-17. rujna 2015. U okviru terenske nastave održan je i okrugli stol u Prelogu.
 • Terenska nastava u Bačkoj (Bač, Vajska, Bođani, Plavna i Sonta, Srbija) od 6.-11. travnja 2015. U okviru terenske nastave održan je i znanstveni kolokvij.
 • Terenska nastava u Vojvodini, Znanstveni kolokvij “Iz tradicijske baštine Šokačkih Hrvata u Bačkoj”, Monoštor, 3. studenog 2014.
 • Terenska nastava u Vojvodini (Srbija): Sombor i okolica (Bački Monoštor, Bački Breg), 8.-13. travanja 2014. i 25.-29.rujna 2014.
 • Terenska nastava na Lošinju, Lošinjski dani bioetike, 18.-21. svibnja 2014.
 • Terenska nastava u Općini Dvor, 9.-12. svibnja 2014., 21.-24. svibnja 2014.
 • Terenska nastava u Lekeniku, SOS Dječje selo, 14. svibnja 2014.
 • Terenska nastava u Rovinju, Festival etnografskog filma, 24.-26. travnja 2014.
 • Terenska nastava u Rovinju, travanj 2014.
 • Stručna ekskurzija u Austriji: Beč, izložba “Austrijska rivijera”, 12. ožujka 2014.
 • Stručna ekskurzija u Slavoniji: Brodski Drenovac, Srednji Lipovac, Stara Kapela. 5.prosinca 2013.
 • Terenska nastava u Istri, studeni 2013.
 • Terenska nastava u Moslavini, listopad 2013.
 • Stručna ekskurzija u Austriji: Beč. 17. svibnja 2013.
 • Terenska nastava u Sisak Capragu. 14.-15. ožujak 2013.
 • Terenska nastava u Dalmaciji: Šibenik, Vodice, Tribunj, Murter. 16.-23. ožujka 2013.
 • Stručna ekskurzija u Kumrovcu. 2013.
 • Terenska nastava u Vojvodini (Srbija): Subotica i okolica, Sombor i okolica, ak. god. 2012./2013.
 • Terenska nastava u Goričkoj (Dvor), ak. god. 2011./2012.
 • Stručna ekskurzija u Istri: Pićan (Centar za nematerijalnu kulturu Etnografskog muzeja Istre) i Pazin (Etnografski muzej Istre). 10. svibnja 2012. Opširnije. Foto.
 • Terenska nastava u Mađarskoj: Baja i okolica (Bačaljmaš, Bikić, Gara, Kaćmar, Vancaga). ak. god. 2011./2012.
 • Terenska nastava na Mljetu. 2012.
 • Stručna ekskurzija u Kumrovcu. 2012.
 • Terenska nastava u Vinodolu. 27.-29. svibnja 2012.
 • Stručna ekskurzija u Sloveniji: Triglav, Tolmin, Kobarid. 22. studenog 2012.
 • Terenska nastava u Vinodolu. 6.-10. ožujka 2011.
 • Terenska nastava u Čakovcu, Selnici. 2011
 • Terenska nastava u Vojvodini, Republika Srbija: Subotica, Sombor. 14.-20. studenog 2011.
 • Terenska nastava u Bosni i Hercegovini, Distrikt Brčko: Dubrave, Bijela, Gornja Skakava. 2011.
 • Terenska nastava u Sisak Capragu. 2011.
 • Stručna ekskurzija u Kumrovcu. 2011.
 • Stručna ekskurzija u Krapini. 21. travnja 2010.
 • Terenska nastava u Međugorju, Bosna i Hercegovina. 8.-11. srpnja 2011.
 • Terenska nastava u Bosni i Hercegovini, Distrikt Brčko: Dubrave, Bijela, Gornja Skakava. 2010.
 • Terenska nastava u Crnoj Gori, Boka Kotorska. 2010.
 • Terenska nastava u Cisti Velikoj. 2010.
 • Stručna ekskurzija u Kumrovcu. 2010.
 • Terenska nastava u Lici: Lovinac i sv. Rok. 2010.
 • Stručna ekskurzija u Austriji: Huttenberg. 22. svibnja 2010.
 • Stručna ekskurzija u Istri: Opatija (Hrvatski muzej turizma) i Park prirode Učka. 2009. Opširnije. Foto.
 • Stručna ekskurzija u Austriji: Huttenberg, muzej Heinricha Harrera. 6. lipnja 2009. Video.
 • Terenska nastava u Istri: Motovun, Črni Grad, Kotle. 16.-18. siječnja 2010.
 • Terenska nastava u Vinodolu i Crikvenici, 17.-21. ožujak 2009. Opširnije. Foto.
 • Stručna ekskurzija u Kumrovcu. 2009.
 • Terenska nastava u Cisti Velikoj. 2009.
 • Terenska nastava na Braču: Bol. 4.-11. listopada 2009. Opširnije. Foto.
 • Terenska nastava u Crnoj Gori, Boka Kotorska, 2009.
 • Stručna ekskurzija u Čakovcu. 5. prosinca 2008. Opširnije. Foto.
 • Terenska nastava u Vinodolu i Crikvenici, 26.-29. studeni 2008. Opširnije. Foto.
 • Terenska nastava u Zrinu (Dvor na Uni), 2008.
 • Terenska nastava na Hvaru (Vrisnik, Svirče, Vrbanj, Vrboska, Svirče) i Braču (Bol). 19.-22. ožujak 2008. Opširnije. Foto.
 • Stručna ekskurzija u Lepoglavi. 2008.
 • Terenska nastava: Bakar, Krasica, Hreljin. 2008.
 • Stručna ekskurzija u Bosni i Hercegovini: Bosanska Posavina, Sarajevo (Zemaljski muzej – stalni postav i izložba: Čija je ovo košulja?), Visoko (bosanske piramide). 2008.
 • Terenska nastava na Korčuli: Blato, Smokvica. 2008.
 • Stručna ekskurzija u Kumrovcu. 2008.
 • Terenska nastava u velebitskom Podgorju: Karlobag, Lukovo, 25.-30. ožujka 2008., 20.-24. svibnja 2008.
 • Terenska nastava u velebitskom Podgorju, Ravnim Kotarima, 25.-27. travnja 2008.
 • Terenska nastava: Krivi Put (Velika Kapela), svibanj 2006.
 • Terenska nastava u Ravnim Kotarima, ak. god. 2005./2006.
 • Terenska nastava: Krivi Put (Velika Kapela), srpanj 2005. godine.
 • Terenska nastava u Krasnom, ak. god. 2004./2005.
 • Terenska nastava: Krivi Put (Velika Kapela), travanj 2004. godine.
 • Terenska nastava: Krivi Put (Velika Kapela), studeni 2003. godine.
 • Stručna ekskurzija u Mađarskoj: Pečuh, Siget i Mohač.
 • Stručna ekskurzija u Žumberku.
 • Stručna ekskurzija: Požega i Cernik (samostan, Biblijsko – arheološki muzej).
 • Stručna ekskurzija u Sloveniji: Muzej kršćanstva Stična, Ivančna Gorica.
 • Terenska nastava na Senjskom bilu, ak. god. 2002./2003.
 • Terenska nastava u Hrvatskom Zagorju (Kumrovec), ak. god. 2001./2002.
 • Stručna ekskurzija, Beč (Etnografski muzej), prosinac 2001.
 • Terenska nastava na Krku, u Staroj Baškoj, ak. god. 1998./1999.
 • Terenska nastava u Gackoj dolini, ak. god. 1997./98.
 • Terenska nastava u Pazarištima, ak. god. 1996./97.