Studentski predstavnici


AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ – predstavnici

1. godina
Predstavnik: Luka Klišmanić, e-mail: luka.klismanic@gmail.com
Zamjenica: Ines Bačan, e-mail: inesbacan9@gmail.com

2. godina
Predstavnik: Daniel Mihić, e-mail: danijel.mihic9@gmail.com
Zamjenica: Lea Biličić, e-mail: lea.bilicic@gmail.com

3. godina
Predstavnica: Šima Jelić, e-mail: sima.jelic@hotmail.com
Zamjenik: Nikola Puljić, e-mail: npuljic@ffzg.hr

DIPLOMSKI STUDIJ – predstavnici

1. godina
Predstavnica: Jelena Batur, e-mail: batur.jelena6@gmail.com
Zamjenica: Iva Novak, e-mail: novak.iva96@gmail.com

2. godina
Predstavnica: Lorena Drakula, e-mail: lorena.drakula@gmail.com
Zamjenica: Rea Drvar, e-mail: rea.drvar@gmail.com


Studentski predstavnici u Vijeću Odsjeka

Preddiplomski studij:
1. godina: Filip Tiljak, zamjena Luka Klišmanić
2. godina: Danijel Mihić, zamjena Filip Huić
3. godina: Matija Krizmanić, zamjena Nikola Puljić

Diplomski studij:
1. godina: Jelena Batur, zamjena Marija Vukovojac Dugan
2. godina: Lorena Drakula, zamjena Rea Drvar