Studentski predstavnici

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ – Predstavnici u Vijeću Odsjeka

1. godina
Predstavnica: Monika Grgić, e-mail: monikagrgic40@gmail.com
Zamjenica: Lana Petrovečki, e-mail: lana.petrovecki@gmail.com

2. godina
Predstavnica: Sara Simić , e-mail: sara.simic2@gmail.com
Zamjenica: Lana Kereša, e-mail: lana.keresa@gmail.com

3. godina
Predstavnica: Marija Vukovojac-Dugan, e-mail: marijavd@hotmail.com
Zamjenica: Jelena Batur, e-mail: batur.jelena6@gmail.com

DIPLOMSKI STUDIJ – Predstavnici u Vijeću Odsjeka

1. godina
Predstavnica: Rea Drvar, e-mail: rea.drvar@gmail.com
Zamjenica: Lorena Drakula, e-mail: lorena.drakula@gmail.com

2. godina
Predstavnica: Lucija Maroević, e-mail: lucija55@gmail.com
Zamjenica: Dina Gojković, e-mail: dina1gojkovic@gmail.com

SVI STUDENTSKI PREDSTAVNICI