Studentski predstavnici


AKADEMSKA GODINA 2021./2022.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ – predstavnici

1. godina
Predstavnica: Mia Luka Vincetić, e-mail: vmialuka[at]gmail.com
Zamjenik: Filip Marko Srdić, e-mail: filipmarko1.srdic[at]gmail.com

2. godina
Predstavnica: Eva Ljubić, e-mail: ljubic.eva[at]gmail.com
Zamjenica: Vanja Vanjak, e-mail: vanja.vanjak182[at]gmail.com

3. godina
Predstavnica: Ines Bačan, e-mail: inesbacan9[at]gmail.com
Zamjenica: Ana Klasnić, e-mail: anaklasnic123[at]gmail.com

DIPLOMSKI STUDIJ – predstavnici

1. godina
Predstavnik: Danijel Mihić, e-mail: danijel.mihic9[at]gmail.com
Zamjenik: Dino Čović, e-mail: dayino123[at]gmail.com

2. godina
Predstavnica: Lea Biličić, e-mail: lea.bilicic[at]gmail.com
Zamjenica: Klara Mišak, e-mail: klaramisak1[at]gmail.com


Studentski predstavnici u Vijeću Odsjeka

Preddiplomski studij:
1. godina: Petra Rašperić (predstavnica), Mia Luka Vincetić (zamjenica)
2. godina: Eva Ljubić (predstavnica), Marta Matijević (zamjenica)
3. godina: Ines Bačan (predstavnica), Lucija Viduka (zamjenica)

Diplomski studij:
1. godina: Filip Tiljak (predstavnik), Danijel Mihić (zamjenik)
2. godina: Lea Biličić (predstavnica), Barbara Bubalo (zamjenica)